• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 12:07:07 CH - Mở cửa
CTCP Thủy sản Mekong (AAM : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
10,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,83%)
Tham chiếu
10,95
Mở cửa
10,95
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
10,70
Khối lượng
3.000
KLTB 10 ngày
3.170
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
9,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lương Hoàng Mãnh
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Nhơn
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Chính
Thành viên HĐQT Trần Thị Bé Năm
Thành viên HĐQT Lương Hoàng Duy
Thành viên HĐQT Lương Hoàng Khánh Duy
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Kim Lan
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Hằng
Thành viên Ban kiểm soát Tô Thị Cúc
Giám đốc Lương Hoàng Duy
Phó Giám đốc Lương Hoàng Khánh Duy
Phó giám đốc kinh doanh Nguyễn Châu Hoàng Quyên
Kế toán trưởng Nguyễn Hoàng Anh
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Hoàng Nhơn