• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 4:41:51 CH - Mở cửa
CTCP Thủy sản Mekong (AAM : HOSE)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:04:59 CH
11,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+3,70%)
Tham chiếu
10,80
Mở cửa
10,75
Cao nhất
11,20
Thấp nhất
10,75
Khối lượng
1.400
KLTB 10 ngày
3.880
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
9,60
AAM - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
14/11/2019 Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT Mua 325.000 Biểu đồ
11/11/2019 CTCP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ --- Mua 150.463 Biểu đồ
11/11/2019 CTCP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ --- Mua 150.463 Biểu đồ
08/11/2019 Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 325.000 Biểu đồ
08/11/2019 Nguyễn Văn Hằng Thành viên Ban kiểm soát Bán 463.463 Biểu đồ
06/11/2019 CTCP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ --- Đăng ký mua 150.463 Biểu đồ
04/11/2019 Nguyễn Văn Hằng Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 463.463 Biểu đồ
24/10/2019 CTCP Thủy sản Mekong --- Bán 5.000 Biểu đồ
15/08/2019 Lương Hoàng Duy Thành viên HĐQT Mua 70.000 Biểu đồ
13/08/2019 Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT Mua 850.000 Biểu đồ
13/08/2019 Lương Hoàng Khánh Duy Thành viên HĐQT Mua 65.000 Biểu đồ
08/08/2019 Lương Hoàng Khánh Duy Thành viên HĐQT Đăng ký mua 65.000 Biểu đồ
07/08/2019 Lương Hoàng Duy Thành viên HĐQT Đăng ký mua 70.000 Biểu đồ
07/08/2019 Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 850.000 Biểu đồ
18/07/2019 Châu Thị Yến --- Bán 20.000 Biểu đồ
09/07/2019 Châu Thị Yến --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
22/04/2019 Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT Mua 1.050.000 Biểu đồ
17/04/2019 Nguyễn Đức Huy Vũ --- Bán 340.000 Biểu đồ
10/04/2019 Bùi Thùy Giang --- Bán 700.000 Biểu đồ
09/04/2019 Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.050.000 Biểu đồ