• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 7:35:22 SA - Mở cửa
CTCP Thủy sản Mekong (AAM : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
10,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,80
Mở cửa
11,00
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
10,80
Khối lượng
1.100
KLTB 10 ngày
2.950
Cao nhất 52 tuần
12,30
Thấp nhất 52 tuần
9,60
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,89%
Sở hữu khác 99,11%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT 4.879.732 39,52% 31/12/2020
CTCP Thủy sản Mekong --- 1.895.229 15,35% 31/12/2020
Nguyễn Đức Huy Vũ --- 765.923 6,20% 30/06/2019
CTCP Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ --- 638.418 5,17% 31/12/2020
Bùi Thùy Giang --- 507.798 4,11% 30/06/2019
Võ Lương Ngọc --- 486.703 3,94% 29/05/2018
Nguyễn Hoàng Anh Kế toán trưởng 441.834 3,58% 30/06/2020
Nguyễn Hoàng Nhơn Phó Chủ tịch HĐQT 395.577 3,20% 30/06/2020
Nguyễn Thị Chính Thành viên HĐQT 387.205 3,14% 30/06/2020
Trần Thị Bé Năm Thành viên HĐQT 275.678 2,23% 30/06/2020
Châu Thị Yến --- 273.686 2,22% 30/06/2020
Lương Hoàng Khánh Duy Thành viên HĐQT 150.800 1,22% 30/06/2020
Lương Hoàng Duy Thành viên HĐQT 146.125 1,18% 30/06/2020
Nguyễn Kim Phượng --- 93.311 0,76% 31/12/2018
Trần Bé Thảo --- 74.750 0,61% 30/06/2020
Tô Thị Cúc Thành viên Ban kiểm soát 66.639 0,54% 30/06/2020
Nguyễn Thị Kim Lan Trưởng ban kiểm soát 65.269 0,53% 30/06/2020
Trần Lan Thảo --- 28.285 0,23% 30/06/2020
Nguyễn Thành Mẫn --- 16.027 0,13% 30/06/2020
Trương Văn Suông --- 15.398 0,12% 30/06/2020
Trần Định Cư --- 14.950 0,12% 30/06/2020
Tăng Tấn Anh --- 9.085 0,07% 31/12/2018
Nguyễn Thị Bích Đào --- 7.160 0,06% 30/06/2020