• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.358,48 +5,84/+0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:05:07 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.358,48   +5,84/+0,43%  |   HNX-INDEX   359,70   +1,73/+0,48%  |   UPCOM-INDEX   97,74   +0,33/+0,34%  |   VN30   1.466,30   +10,71/+0,74%  |   HNX30   585,72   +0,67/+0,11%
20 Tháng Chín 2021 2:09:58 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP An Bình (ABB : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/09/2021
2:05:07 CH
21,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+3,35%)
Tham chiếu
20,90
Mở cửa
21,00
Cao nhất
21,90
Thấp nhất
20,90
Khối lượng
2.556.000
KLTB 10 ngày
1.739.490
Cao nhất 52 tuần
25,90
Thấp nhất 52 tuần
10,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Kháng
Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền
Thành viên HĐQT Lưu Văn Sáu
Thành viên HĐQT Nguyễn Danh Lương
Thành viên HĐQT Soon Su Long
Thành viên HĐQT Jason Lim Tsu Yang
Thành viên HĐQT Iris Fang
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Hạnh Tâm
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Hằng
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Thái
Tổng giám đốc Lê Hải
Phó Tổng giám đốc Đỗ Lam Điền
Phó Tổng giám đốc Lại Tất Hà
Phó Tổng giám đốc Phạm Thị Hiền
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Quân
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hương
Giám đốc tài chính Nguyễn Diệp Anh
Kế toán trưởng Bùi Quốc Việt
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Thị Hương
Chưa xác định Nguyễn Khánh Phúc