• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 4:29:48 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP An Bình (ABB : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/09/2021
3:00:04 CH
21,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+2,39%)
Tham chiếu
20,90
Mở cửa
21,00
Cao nhất
21,90
Thấp nhất
20,90
Khối lượng
3.370.900
KLTB 10 ngày
1.820.980
Cao nhất 52 tuần
25,90
Thấp nhất 52 tuần
10,50
ABB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
29/06/2021 Vũ Thị Nhung --- Bán 177.394 Biểu đồ
21/06/2021 Vũ Thị Nhung --- Đăng ký bán 177.394 Biểu đồ
17/06/2021 Nguyễn Đức Anh --- Mua 900 Biểu đồ
12/05/2021 Đỗ Hương Giang --- Bán 1.502.038 Biểu đồ
28/04/2021 Đỗ Hương Giang --- Đăng ký bán 1.502.038 Biểu đồ
09/03/2021 Đỗ Anh Thư --- Bán 27.700 Biểu đồ
02/03/2021 Nguyễn Đức Anh --- Bán 83.700 Biểu đồ
01/03/2021 Nguyễn Đức Anh --- Đăng ký bán 83.700 Biểu đồ
18/03/2019 Nguyễn Đức Anh --- Mua 10.000 Biểu đồ
18/03/2019 Nguyễn Mai Lan --- Mua 10.000 Biểu đồ
15/03/2019 Nguyễn Mai Lan --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
15/03/2019 Nguyễn Đức Anh --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
15/10/2018 Nguyễn Đức Anh --- Mua 30.000 Biểu đồ
05/10/2018 Nguyễn Đức Anh --- Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
31/12/2016 Cù Anh Tuấn --- Mua 506.216 Biểu đồ
31/12/2016 Cù Anh Tuấn --- Đăng ký mua 506.216 Biểu đồ