• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 5:47:18 SA - Mở cửa
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
65,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-0,91%)
Tham chiếu
66,00
Mở cửa
65,50
Cao nhất
66,40
Thấp nhất
64,70
Khối lượng
39.000
KLTB 10 ngày
64.810
Cao nhất 52 tuần
70,00
Thấp nhất 52 tuần
30,80
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Tuấn
Thành viên HĐQT Nguyễn Tiến Hải
Thành viên HĐQT Đặng Văn Liễu
Thành viên HĐQT Lê Hồng Quân
Thành viên HĐQT Dương Văn Thành
Trưởng ban kiểm soát Trương Đình Cánh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Ngọc Kiên
Thành viên Ban kiểm soát Lưu Thị Việt Hoa
Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Hải
Phó Tổng giám đốc Đỗ Minh Hoàng
Phó Tổng giám đốc Quách Tá Khang
Phó Tổng giám đốc Mai Sinh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thái
Kế toán trưởng Phạm Minh Trí
Đại diện công bố thông tin Trần Ngọc Tuấn