• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 11:15:58 CH - Mở cửa
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:00:07 CH
70,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,40 (+2,02%)
Tham chiếu
69,30
Mở cửa
69,00
Cao nhất
72,00
Thấp nhất
69,00
Khối lượng
131.500
KLTB 10 ngày
126.460
Cao nhất 52 tuần
72,00
Thấp nhất 52 tuần
30,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 51,32%
Sở hữu nước ngoài 9,27%
Sở hữu khác 39,41%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam --- 19.500.000 51,32% 31/12/2020
Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam --- 3.200.000 8,42% 31/12/2020
AFC Vietnam Fund Ltd --- 2.204.400 5,80% 07/04/2021
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp --- 1.158.200 3,05% 31/12/2020
Hà Thị Mai Lan --- 115.000 0,30% 30/06/2021
Nguyễn Tiến Hải Tổng giám đốc 60.000 0,16% 30/06/2021
Quách Tá Khang Phó Tổng giám đốc 33.390 0,09% 30/06/2021
Vũ Thúy Hạnh --- 17.000 0,04% 30/06/2021
Đặng Văn Liễu Thành viên HĐQT 11.600 0,03% 30/06/2021
Nguyễn Thị Ánh --- 6.000 0,02% 30/06/2021
Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc 5.000 0,01% 30/06/2021
Trương Đình Cánh Trưởng ban kiểm soát 1.900 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên Ban kiểm soát 500 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Hồng Thái Phó Tổng giám đốc 50 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Sinh Phương --- 10 0,00% 12/08/2021