• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:50:57 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (ABR : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:00:07 CH
21,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
21,50
Mở cửa
21,50
Cao nhất
21,50
Thấp nhất
21,50
Khối lượng
75.100
KLTB 10 ngày
200
Cao nhất 52 tuần
36,50
Thấp nhất 52 tuần
18,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Hoàng Thị Ngọc Diệp
Thành viên HĐQT Hoàng Như Quỳnh
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Trang
Thành viên HĐQT Vương Lệ Vân
Thành viên HĐQT Shih Chien Sheng
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Trang
Thành viên Ban kiểm soát Tsai, Hsiu - Li
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Duy Long
Tổng giám đốc Lan, Wan-Chen
Kế toán trưởng Nguyễn Hải Linh
Đại diện công bố thông tin Lan, Wan-Chen