• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 6:30:34 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (ABR : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:00:10 CH
22,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+2,33%)
Tham chiếu
21,50
Mở cửa
20,50
Cao nhất
22,00
Thấp nhất
20,20
Khối lượng
6.400
KLTB 10 ngày
720
Cao nhất 52 tuần
36,50
Thấp nhất 52 tuần
18,70
ABR - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
06/04/2021 Công ty TNHH Phát triển Đồng Thịnh --- Mua 2.870.000 Biểu đồ
06/04/2021 CTCP Phát triển Quang Thái --- Bán 7.850.000 Biểu đồ
16/03/2021 Công ty TNHH Phát triển Đổng Đức --- Mua 4.950.000 Biểu đồ
16/03/2021 CTCP Phát triển Quang Thái --- Đăng ký bán 7.850.000 Biểu đồ
31/12/2019 Hoàng Như Quỳnh Thành viên HĐQT Mua 100 Biểu đồ
11/06/2019 CTCP Phát triển Quang Thái --- Mua 100.000 Biểu đồ
10/06/2019 Công ty TNHH Phát triển Vũ Thịnh --- Mua 730.050 Biểu đồ
10/06/2019 Trương Thị Vân --- Bán 382.020 Biểu đồ
10/06/2019 CTCP Phát triển Quang Thái --- Mua 530.350 Biểu đồ
10/06/2019 Phạm Hải Thủy --- Bán 473.900 Biểu đồ
10/06/2019 Trần Thanh Dũng --- Bán 150.000 Biểu đồ
10/06/2019 Phạm Hải Sơn --- Bán 400.050 Biểu đồ
10/06/2019 Lê Tất Thành --- Bán 342.270 Biểu đồ
10/06/2019 Trương Thành Hưng --- Bán 41.980 Biểu đồ
10/06/2019 Công ty TNHH Phát triển Vũ Hồng --- Mua 725.020 Biểu đồ
10/06/2019 Huỳnh Thị Thái --- Bán 352.800 Biểu đồ
10/06/2019 Trương Hoàng Hạnh --- Bán 90.000 Biểu đồ
06/06/2019 Phạm Hải Sơn --- Đăng ký bán 400.050 Biểu đồ
06/06/2019 Lê Tất Thành --- Mua 100.000 Biểu đồ
06/06/2019 Trương Thành Hưng --- Đăng ký bán 41.980 Biểu đồ