• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 12:51:21 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (ABR : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:05:00 CH
21,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
21,30
Mở cửa
21,30
Cao nhất
21,30
Thấp nhất
21,30
Khối lượng
50.000
KLTB 10 ngày
620
Cao nhất 52 tuần
36,50
Thấp nhất 52 tuần
18,70
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 48,75%
Sở hữu khác 51,25%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Quang Thái --- 7.940.350 39,70% 14/04/2021
Công ty TNHH Phát triển Đổng Đức --- 4.950.000 24,75% 23/03/2021
Công ty TNHH Phát triển Đồng Thịnh --- 2.870.000 14,35% 14/04/2021
Lan, Wan-Chen Tổng giám đốc 977.300 4,89% 30/06/2021
Tsai, Hsiu - Li Thành viên Ban kiểm soát 952.300 4,76% 30/06/2021
Công ty TNHH Phát triển Vũ Hồng --- 925.020 4,63% 14/11/2019
Công ty TNHH Phát triển Vũ Thịnh --- 730.050 3,65% 30/06/2021
Công ty TNHH Cà phê Đất Cao Nguyên --- 102.730 0,51% 11/06/2019
Lê Tất Thành --- 100.000 0,50% 17/06/2019
Nguyễn Hải Dương --- 500 0,00% 31/12/2018
Hoàng Như Quỳnh Thành viên HĐQT 100 0,00% 30/06/2021