• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
20 Tháng Sáu 2021 1:28:53 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB : HOSE)
Cập nhật ngày 18/06/2021
3:04:59 CH
35,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,29%)
Tham chiếu
34,90
Mở cửa
35,20
Cao nhất
35,50
Thấp nhất
34,90
Khối lượng
9.215.200
KLTB 10 ngày
12.186.880
Cao nhất 52 tuần
46,30
Thấp nhất 52 tuần
20,00
16/06 ACB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
16/06 ACB: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
11/06 ACB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hồng Nga - HOSE
10/06 ACB: Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ - HOSE
03/06 ACB: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
03/06 ACB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
01/06 ACB: Chốt ngày trả cổ tức 25% - BizLive
25/05 ACB: Quyết định của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2021 - HOSE
25/05 ACB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company - HOSE
12/05 ACB: Trích lập nợ của một doanh nghiệp lớn, có thể cần 2 năm xử lý tài sản thế chấp - Người đồng hành
11/05 ACB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ BCH Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - HOSE
11/05 ACB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ DCDMSPLC - HOSE
28/04 ACB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company - HOSE
23/04 ACB: Quyết định của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 - HOSE
20/04 ACB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Norges Bank - HOSE
20/04 ACB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SSMIT - HOSE
12/04 ACB: Quyết định của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 - HOSE
08/04 ACB: Quyết định của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
08/04 ACB: Hồi phục, lãi lớn trong quý I - Thời báo kinh doanh
07/04 ACB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  2.042.900 21,90 2,34%
BAB  193.400 26,70 0,75%
BID  3.200.200 46,15 0,54%
BVB  1.746.200 22,70 1,79%
CTG  13.217.400 51,20 1,39%
EIB  296.600 29,80 2,76%
EVF  391.200 12,80 0,79%
HDB  3.838.700 34,25 1,93%
KLB  174.500 26,40 -0,38%