• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.231,66 -3,23/-0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.231,66   -3,23/-0,26%  |   HNX-INDEX   293,79   +0,04/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   83,01   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.253,26   +1,45/+0,12%  |   HNX30   448,23   +0,79/+0,18%
11 Tháng Tư 2021 10:30:42 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB : HOSE)
Cập nhật ngày 09/04/2021
2:53:45 CH
34,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
34,40
Mở cửa
34,30
Cao nhất
34,60
Thấp nhất
34,20
Khối lượng
6.091.500
KLTB 10 ngày
7.592.810
Cao nhất 52 tuần
35,30
Thấp nhất 52 tuần
17,90
08/04 ACB: Quyết định của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
08/04 ACB: Hồi phục, lãi lớn trong quý I - Thời báo kinh doanh
07/04 ACB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
06/04 ACB: Ước lợi nhuận 3.150 tỷ đồng trong quý I - Người đồng hành
05/04 ACB: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
01/04 ACB: ACB sẽ phân phối 1,1 triệu cổ phiếu ESOP - Người đồng hành
31/03 ACB: Thông báo phân phối cổ phiếu thưởng đợt 2 cho nhân viên - HOSE
24/03 ACB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ ARIL - HOSE
24/03 ACB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ FBIL - HOSE
21/03 Cổ phiếu kín room bớt 'nóng’ với khối ngoại - Người đồng hành
17/03 ACB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] (SSMIT) - HOSE
17/03 ACB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Norges Bank - HOSE
16/03 ACB: Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
12/03 ACB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ DCDMSPLC - HOSE
12/03 ACB: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
10/03 ACB: Quyết định của HĐQT về hạn mức tín dụng và các hợp đồng giao dịch với Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu - HOSE
05/03 ACB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ - HOSE
01/03 ACB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019 - HOSE
23/02 VCBS - Lãi ACB có thể tăng 22%, cổ phiếu vào nhiều rổ chỉ số - Người đồng hành
09/02 ACB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  3.096.900 17,80 -1,11%
BAB  50.700 29,00 -0,34%
BID  4.489.700 44,30 -1,12%
BVB  1.558.100 15,00 -1,32%
CTG  14.650.600 42,50 -0,23%
EIB  1.124.000 22,80 0,00%
EVF  1.069.100 12,50 3,31%
HDB  3.890.400 28,00 -0,18%
KLB  504.700 23,90 12,74%