• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 6:57:58 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB : HOSE)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:00:01 CH
32,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,91%)
Tham chiếu
33,00
Mở cửa
32,60
Cao nhất
33,10
Thấp nhất
32,05
Khối lượng
8.263.400
KLTB 10 ngày
7.738.210
Cao nhất 52 tuần
46,30
Thấp nhất 52 tuần
20,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/07/2021 -0,30/-0,91% 32,60 33,10 32,05 32,70 32,61 32,70 8.263.400
23/07/2021 -1,10/-3,23% 33,90 34,15 33,00 33,00 33,74 33,00 7.433.000
22/07/2021 +0,30/+0,89% 33,80 34,40 33,20 34,10 33,88 34,10 7.513.300
21/07/2021 -0,10/-0,29% 34,05 34,50 33,75 33,80 34,18 33,80 8.179.300
20/07/2021 +1,75/+5,44% 32,50 33,90 32,00 33,90 32,87 33,90 9.494.600
19/07/2021 -1,45/-4,32% 32,90 33,15 31,95 32,15 32,54 32,15 10.553.200
16/07/2021 +0,85/+2,60% 33,15 33,60 32,80 33,60 33,16 33,60 5.918.800
15/07/2021 +1,00/+3,15% 31,40 32,95 31,35 32,75 32,14 32,75 8.676.100
14/07/2021 -1,15/-3,50% 32,90 33,00 31,10 31,75 32,08 31,75 10.810.500
13/07/2021 +0,15/+0,46% 33,30 33,30 32,30 32,90 32,89 32,90 6.922.200
12/07/2021 -2,45/-6,96% 34,50 34,75 32,75 32,75 33,16 32,75 18.670.400
09/07/2021 -1,00/-2,76% 36,00 36,60 34,00 35,20 35,75 35,20 11.315.400
08/07/2021 -0,35/-0,96% 36,55 37,20 36,00 36,20 36,45 36,20 7.412.900
07/07/2021 +0,55/+1,53% 36,00 36,90 35,10 36,55 36,06 36,55 10.121.600
06/07/2021 -1,95/-5,14% 38,00 38,20 36,00 36,00 37,35 36,00 10.230.700
05/07/2021 +1,85/+5,12% 36,30 38,10 35,90 37,95 36,84 37,95 18.492.100
02/07/2021 +0,15/+0,42% 36,30 36,40 36,00 36,10 36,20 36,10 6.748.800
01/07/2021 +0,25/+0,70% 35,55 36,20 35,10 35,95 35,61 35,95 10.393.200
30/06/2021 -0,75/-2,06% 36,40 36,50 35,60 35,70 36,04 35,70 9.628.000
29/06/2021 -0,25/-0,68% 36,90 36,95 36,45 36,45 36,72 36,45 7.132.800