• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 6:24:08 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB : HOSE)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:00:01 CH
32,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,91%)
Tham chiếu
33,00
Mở cửa
32,60
Cao nhất
33,10
Thấp nhất
32,05
Khối lượng
8.263.400
KLTB 10 ngày
7.738.210
Cao nhất 52 tuần
46,30
Thấp nhất 52 tuần
20,00
ACB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/06/2021 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Bán 894.800 Biểu đồ
27/05/2021 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Đăng ký bán 900.000 Biểu đồ
07/05/2021 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Bán 2.900.000 Biểu đồ
05/05/2021 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Đăng ký bán 2.900.000 Biểu đồ
29/04/2021 Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu --- Bán 1.142.773 Biểu đồ
16/04/2021 Norges Bank --- Mua 8.565.224 Biểu đồ
16/04/2021 Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- Mua 368.000 Biểu đồ
09/04/2021 Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu --- Đăng ký bán 1.142.773 Biểu đồ
08/04/2021 Nguyễn Hồng Nga --- Bán 10.000 Biểu đồ
08/04/2021 Nguyễn Hồng Nga --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
19/03/2021 First Burns Investments Ltd --- Bán 53.505.280 Biểu đồ
19/03/2021 Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
19/03/2021 Asia Reach Investments Ltd --- Bán 54.342.844 Biểu đồ
19/03/2021 Norges Bank --- Đăng ký mua 10.000.000 Biểu đồ
10/03/2021 Asia Reach Investments Ltd --- Đăng ký bán 54.342.844 Biểu đồ
10/03/2021 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Mua 5.000.000 Biểu đồ
10/03/2021 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Đăng ký mua 5.000.000 Biểu đồ
10/03/2021 First Burns Investments Ltd --- Đăng ký bán 53.505.280 Biểu đồ
28/10/2020 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Mua 2.829.800 Biểu đồ
13/10/2020 Asia Reach Investments Ltd --- Bán 13.735.220 Biểu đồ