• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:55:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   387,00   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,60   0,00/0,00%  |   VN30   1.507,19   0,00/0,00%  |   HNX30   608,66   0,00/0,00%
20 Tháng Mười 2021 8:59:57 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (ACC : HOSE)
Cập nhật ngày 20/10/2021
8:54:59 SA
18,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,40
Mở cửa
18,40
Cao nhất
18,40
Thấp nhất
18,40
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
70.220
Cao nhất 52 tuần
19,95
Thấp nhất 52 tuần
12,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/10/2021 0,00 / 0,00% 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 0
19/10/2021 +0,10/+0,55% 18,30 18,40 17,90 18,40 18,14 18,40 45.600
18/10/2021 +0,10/+0,55% 18,35 18,35 18,25 18,30 18,28 18,30 67.600
15/10/2021 +0,10/+0,55% 18,00 18,20 17,90 18,20 18,13 18,20 95.100
14/10/2021 -0,10/-0,55% 18,40 18,40 18,00 18,10 18,11 18,10 50.900
13/10/2021 +0,60/+3,41% 17,50 18,20 17,50 18,20 17,91 18,20 149.200
12/10/2021 0,00 / 0,00% 17,60 17,60 17,20 17,60 17,44 17,60 50.800
11/10/2021 -0,05/-0,28% 17,70 17,70 17,40 17,60 17,48 17,60 83.400
08/10/2021 0,00 / 0,00% 17,95 17,95 17,50 17,65 17,66 17,65 93.700
07/10/2021 0,00 / 0,00% 17,65 17,70 17,30 17,65 17,60 17,65 65.900
06/10/2021 +0,10/+0,57% 17,55 17,65 17,10 17,65 17,44 17,65 99.800
05/10/2021 +0,25/+1,45% 17,80 17,80 17,10 17,55 17,42 17,55 99.100
04/10/2021 -0,05/-0,29% 17,45 17,45 17,00 17,30 17,16 17,30 115.000
01/10/2021 +0,75/+4,52% 16,60 17,45 16,55 17,35 17,12 17,35 168.100
30/09/2021 0,00 / 0,00% 16,60 16,80 16,50 16,60 16,63 16,60 30.600
29/09/2021 +0,35/+2,15% 16,20 17,00 16,00 16,60 16,59 16,60 54.000
28/09/2021 +0,35/+2,20% 15,90 16,35 15,60 16,25 16,01 16,25 35.800
27/09/2021 -0,60/-3,64% 16,50 16,50 15,70 15,90 15,93 15,90 81.100
24/09/2021 -0,40/-2,37% 16,70 16,80 16,30 16,50 16,51 16,50 62.600
23/09/2021 -0,65/-3,70% 17,60 17,60 16,90 16,90 17,34 16,90 151.000