• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:40:17 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (ACC : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
18,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,55%)
Tham chiếu
18,30
Mở cửa
18,30
Cao nhất
18,40
Thấp nhất
17,90
Khối lượng
45.600
KLTB 10 ngày
80.200
Cao nhất 52 tuần
19,95
Thấp nhất 52 tuần
12,60
ACC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
08/12/2020 Hoàng Xuân Quang --- Bán 200.000 Biểu đồ
16/11/2020 America LLC --- Bán 23.110 Biểu đồ
09/01/2020 America LLC --- Mua 2.000 Biểu đồ
23/09/2019 Phạm Tường Vi --- Bán 2.366.704 Biểu đồ
23/09/2019 Nguyễn Thị Kim Thanh --- Mua 2.366.704 Biểu đồ
19/07/2019 Phạm Thị Sương --- Bán 6.400 Biểu đồ
19/07/2019 Nguyễn Thị Thúy Vân Đại diện công bố thông tin Bán 12.680 Biểu đồ
20/06/2019 Nguyễn Thị Thúy Vân Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán 12.936 Biểu đồ
20/06/2019 Phạm Thị Sương --- Đăng ký bán 6.976 Biểu đồ
07/06/2019 Phạm Thị Sương --- Bán 4.500 Biểu đồ
07/06/2019 Nguyễn Thị Thúy Vân Đại diện công bố thông tin Mua 6.280 Biểu đồ
09/05/2019 Nguyễn Thị Thúy Vân Đại diện công bố thông tin Đăng ký mua 19.216 Biểu đồ
09/05/2019 Phạm Thị Sương --- Đăng ký bán 11.476 Biểu đồ
28/04/2019 Phạm Thị Sương --- Bán 0 Biểu đồ
27/04/2019 Nguyễn Thị Thúy Vân Đại diện công bố thông tin Bán 0 Biểu đồ
30/03/2019 Phạm Thị Sương --- Đăng ký bán 11.476 Biểu đồ
29/03/2019 Nguyễn Thị Thúy Vân Đại diện công bố thông tin Đăng ký bán 19.216 Biểu đồ
01/02/2019 Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP --- Bán 7.336.704 Biểu đồ
01/02/2019 Hoàng Xuân Quang --- Mua 2.480.000 Biểu đồ
01/02/2019 Phạm Tường Vi --- Mua 2.366.704 Biểu đồ