• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 6:23:47 CH - Mở cửa
CTCP Gỗ An Cường (ACG : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
65,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,15%)
Tham chiếu
65,10
Mở cửa
64,90
Cao nhất
65,20
Thấp nhất
64,50
Khối lượng
116.200
KLTB 10 ngày
96.550
Cao nhất 52 tuần
130,00
Thấp nhất 52 tuần
60,00
01/08 ACG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
01/08 ACG: Công văn giải trình BCTC Công ty mẹ Quý 2 năm 2022 - HNX
01/08 ACG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
01/08 ACG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ) - HNX
26/07 ACG: Giá vốn giảm sâu, Gỗ An Cường báo lãi 6 tháng tăng 17% lên gần 280 tỷ đồng - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
07/07 ACG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
23/06 ACG: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP - HNX
15/06 ACG: Vietnam Access Fund Limited - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 120.000 CP - HNX
14/06 ACG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
09/06 ACG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
09/06 ACG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/06 ACG: Gỗ An Cường (ACG) niêm yết bổ sung 48,2 triệu cổ phiếu - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
03/06 ACG: Ngày 13/06/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
01/06 ACG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/05 ACG: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 48.195.778 cổ phiếu - HNX
23/05 ACG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
23/05 ACG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
18/05 ACG: Vietnam Access Fund Limited - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 120.000 CP - HNX
18/05 ACG: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 600.000 CP - HNX
17/05 ACG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
GTA  100 17,40 1,75%
PID  0 3,90 0,00%
SAV  65.300 18,45 -2,89%
TTF  2.453.900 8,20 -0,36%
XHC  0 36,30 0,00%