• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 7:01:58 SA - Mở cửa
CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL : HOSE)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:00:01 CH
11,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,15 (-1,30%)
Tham chiếu
11,55
Mở cửa
11,10
Cao nhất
11,50
Thấp nhất
11,10
Khối lượng
9.100
KLTB 10 ngày
16.300
Cao nhất 52 tuần
30,00
Thấp nhất 52 tuần
10,80
26/07 ACL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
21/07 ACL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
10/06 Cổ phiếu thủy sản đồng loạt tăng trần - Người đồng hành
07/06 ACL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
29/04 ACL: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
29/04 ACL: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
28/04 ACL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
23/04 ACL: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
16/04 ACL: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
15/04 ACL: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
31/03 ACL: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ - HOSE
31/03 ACL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán năm 2020 - HOSE
18/02 ACL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thương Nhật Vi - HOSE
17/02 ACL: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
05/02 ACL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Vân Loan - HOSE
04/02 ACL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Bích - HOSE
01/02 ACL: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
28/01 ACL: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
27/01 ACL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
20/01 ACL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Vân Loan - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  0 10,80 0,00%
ABT  700 27,60 2,60%
AGF  0 3,00 0,00%
ANV  484.200 27,90 5,28%
APT  0 3,60 0,00%
AUM  0 10,50 0,00%
AVF  0 0,50 0,00%
BHG  0 10,20 0,00%
BLF  0 3,20 0,00%