• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:46:24 SA - Mở cửa
CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
12,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,39%)
Tham chiếu
12,85
Mở cửa
12,85
Cao nhất
13,10
Thấp nhất
12,85
Khối lượng
70.500
KLTB 10 ngày
144.350
Cao nhất 52 tuần
16,00
Thấp nhất 52 tuần
10,80
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Thị Vân Loan
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Hải
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc Bích
Thành viên HĐQT Trần Văn Thả
Thành viên HĐQT Trần Tuấn Khanh
Trưởng ban kiểm soát Phù Chí Khai
Thành viên Ban kiểm soát Dương Ngọc Diễm
Thành viên Ban kiểm soát Phan Thị Cẩm Tú
Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hải
Phó Tổng giám đốc Trần Tuấn Khanh
Kế toán trưởng Trương Minh Duy
Đại diện công bố thông tin Phan Thị Thùy Dương