• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:43:55 SA - Mở cửa
CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
12,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,39%)
Tham chiếu
12,85
Mở cửa
12,85
Cao nhất
13,10
Thấp nhất
12,85
Khối lượng
70.500
KLTB 10 ngày
144.350
Cao nhất 52 tuần
16,00
Thấp nhất 52 tuần
10,80
ACL - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
16/02/2021 Nguyễn Thương Nhật Vi --- Mua 359.950 Biểu đồ
02/02/2021 Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Mua 200.050 Biểu đồ
02/02/2021 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT Bán 560.000 Biểu đồ
26/01/2021 Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 200.050 Biểu đồ
18/01/2021 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT Đăng ký bán 560.000 Biểu đồ
18/01/2021 Nguyễn Thương Nhật Vi --- Đăng ký mua 560.000 Biểu đồ
14/05/2020 Nguyễn Thương Nhật Vi --- Mua 550.000 Biểu đồ
17/04/2020 Nguyễn Thương Nhật Vi --- Đăng ký mua 550.000 Biểu đồ
26/11/2019 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT Bán 500.000 Biểu đồ
26/11/2019 Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Mua 500.000 Biểu đồ
14/11/2019 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
14/11/2019 Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
28/08/2018 Nguyễn Thương Nhật Vi --- Mua 600.000 Biểu đồ
30/07/2018 Nguyễn Thương Nhật Vi --- Đăng ký mua 600.000 Biểu đồ
06/03/2017 Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
07/02/2017 Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Mua 74.560 Biểu đồ
06/02/2017 Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
03/01/2017 Lê Thị Lệ --- Bán 0 Biểu đồ
03/01/2017 Trần Văn Nhân --- Bán 0 Biểu đồ
03/01/2017 Trần Thị Vân Loan Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ