• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 5:03:27 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM : HNX)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:32 CH
3,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
3,20
Mở cửa
3,20
Cao nhất
3,20
Thấp nhất
3,20
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
831.320
Cao nhất 52 tuần
5,20
Thấp nhất 52 tuần
1,40
21/01 ACM: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
25/10 ACM: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát - HNX
24/10 ACM: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
14/10 ACM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/09 ACM: Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 5.003.100 CP - HNX
13/09 ACM: Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ tổ chức lần 3 - HNX
30/08 ACM: Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 3 (thay đổi lần thứ 2) - HNX
29/07 ACM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
16/07 ACM: Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC tổng hợp, văn phòng Quý 2.2021 - HNX
16/07 ACM: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
16/07 ACM: BCTC Văn phòng quý 2.2021 - HNX
16/07 ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
16/07 ACM: Biên bản kiểm tra tư cách CĐ ĐHĐCĐ thường niên lần 2.2021 - HNX
05/07 ACM: Thông báo của VSD về thay đổi ngày thanh toán cổ tức - HNX
28/06 ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
16/06 ACM: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 1 - HNX
01/06 ACM: Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1/2021 - HNX
26/05 ACM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/05 ACM: Giải trình lý do cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo - HNX
14/05 ACM: BCTC VP văn phòng quý 1 năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AMC  0 25,00 0,00%
ATG  0 3,00 0,00%
BKC  9.700 8,50 -4,49%
BMC  18.900 20,10 -6,29%
BMJ  200 27,90 -0,71%
CBI  3.000 22,60 -5,04%
CMI  0 3,10 0,00%
DHM  448.300 11,20 -4,27%
FCM  429.400 9,55 -6,83%