• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 8:24:22 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:01 CH
87,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+1,16%)
Tham chiếu
86,00
Mở cửa
87,20
Cao nhất
87,50
Thấp nhất
86,90
Khối lượng
98.900
KLTB 10 ngày
61.460
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
66,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lại Xuân Thanh
Thành viên HĐQT Lê Thị Diệu Thúy
Thành viên HĐQT Nguyễn Tiến Việt
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hồng Phượng
Thành viên HĐQT Đào Việt Dũng
Thành viên HĐQT Lê Văn Khiên
Thành viên HĐQT Vũ Thế Phiệt
Trưởng ban kiểm soát Huỳnh Thị Diệu
Thành viên Ban kiểm soát Lương Quốc Bình
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hữu Phúc
Tổng giám đốc Vũ Thế Phiệt
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Phương
Phó Tổng giám đốc Đỗ Tất Bình
Phó Tổng giám đốc Trần Anh Vũ
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng
Kế toán trưởng Bùi Á Đông
Đại diện công bố thông tin Đào Việt Dũng