• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:58:22 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
80,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,60 (+4,71%)
Tham chiếu
76,40
Mở cửa
76,50
Cao nhất
81,00
Thấp nhất
76,50
Khối lượng
68.900
KLTB 10 ngày
81.370
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
71,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
24/06/2022 984.578.064 62.900 35.200 27.700 5.022.460 2.810.661 2.211.799
23/06/2022 984.625.164 205.707 203.230 2.477 15.721.672 15.532.361 189.311
22/06/2022 984.781.271 194.500 204.400 -9.900 14.827.509 15.582.226 -754.716
21/06/2022 984.935.371 15.800 15.800 0 1.204.603 1.204.603 0
20/06/2022 984.916.571 54.400 49.600 4.800 4.225.597 3.852.750 372.847
17/06/2022 984.965.771 24.601 40.400 -15.799 1.923.657 3.159.048 -1.235.391
16/06/2022 984.945.872 321.400 34.600 286.800 25.887.687 2.786.913 23.100.773
15/06/2022 985.253.772 4.402 5.200 -798 354.667 418.961 -64.294
14/06/2022 985.219.674 129.000 44.500 84.500 10.615.642 3.661.985 6.953.657
13/06/2022 984.881.874 22.400 13.500 8.900 1.882.083 1.134.291 747.792
10/06/2022 984.879.874 39.100 38.500 600 3.308.220 3.257.455 50.766
09/06/2022 984.902.974 57.300 466.800 -409.500 4.867.740 39.655.514 -34.787.774
08/06/2022 984.933.974 22.800 24.400 -1.600 1.936.409 2.072.298 -135.888
07/06/2022 984.910.774 14.900 16.000 -1.100 1.265.552 1.358.982 -93.430
06/06/2022 984.923.274 10.602 26.300 -15.698 902.491 2.238.777 -1.336.286
03/06/2022 984.920.176 54.300 46.000 8.300 4.668.865 3.955.208 713.657
02/06/2022 984.963.176 14.807 2.400 12.407 1.286.840 208.578 1.078.262
01/06/2022 984.947.283 17.900 13.700 4.200 1.556.216 1.191.071 365.146
31/05/2022 984.924.383 511.500 511.300 200 44.377.065 44.359.713 17.352
30/05/2022 984.927.583 17.001 30.700 -13.699 1.477.400 2.667.853 -1.190.454