• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:14:30 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
87,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,34%)
Tham chiếu
87,30
Mở cửa
86,50
Cao nhất
87,80
Thấp nhất
86,50
Khối lượng
9.200
KLTB 10 ngày
47.230
Cao nhất 52 tuần
90,40
Thấp nhất 52 tuần
62,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
21/01/2022 9.850.144.990 3.213 2.480 733 278.965 215.323 63.642
20/01/2022 9.849.813.120 40.800 40.800 0 3.560.700 3.560.700 0
19/01/2022 9.849.987.120 5.900 6.000 -100 518.672 527.463 -8.791
18/01/2022 9.849.817.120 53.400 36.400 17.000 4.707.248 3.208.686 1.498.562
17/01/2022 9.850.191.120 28.710 23.400 5.310 2.543.528 2.073.095 470.433
14/01/2022 9.850.023.220 38.419 22.900 15.519 3.398.967 2.025.986 1.372.981
13/01/2022 985.029.440 60.900 16.000 44.900 5.425.066 1.425.305 3.999.761
12/01/2022 985.071.240 7.610 45.500 -37.890 659.806 3.944.964 -3.285.158
11/01/2022 985.061.650 31.800 11.300 20.500 2.773.332 985.492 1.787.840
10/01/2022 985.085.850 51.600 19.100 32.500 4.509.329 1.669.151 2.840.178
07/01/2022 985.117.950 3.420 17.200 -13.780 297.426 1.495.888 -1.198.462
06/01/2022 985.097.970 20.030 7.600 12.430 1.735.262 658.412 1.076.850
05/01/2022 984.976.990 90.460 19.500 70.960 7.912.140 1.705.580 6.206.560
04/01/2022 9.850.422.500 67.410 23.400 44.010 5.830.922 2.024.085 3.806.837
31/12/2021 985.105.960 174.612 141.000 33.612 14.657.808 11.836.248 2.821.560
30/12/2021 9.851.657.720 44.100 25.200 18.900 3.636.307 2.077.889 1.558.417
29/12/2021 9.851.883.720 513.407 499.800 13.607 42.099.841 40.984.055 1.115.786
28/12/2021 9.851.959.790 149.800 114.800 35.000 12.238.697 9.379.189 2.859.509
27/12/2021 985.324.180 34.510 21.500 13.010 2.832.069 1.764.401 1.067.668
24/12/2021 985.315.690 39.800 9.700 30.100 3.247.551 791.489 2.456.062