• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:54:57 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   314,91   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   94,78   0,00/0,00%  |   VN30   1.310,70   0,00/0,00%  |   HNX30   567,81   0,00/0,00%
26 Tháng Năm 2022 8:59:05 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/05/2022
8:54:59 SA
87,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
87,00
Mở cửa
87,00
Cao nhất
87,00
Thấp nhất
87,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
57.790
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
66,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/05/2022 0,00 / 0,00% 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 0
25/05/2022 +1,00/+1,16% 87,20 87,50 86,90 87,00 87,00 87,00 98.900
24/05/2022 +0,30/+0,35% 85,60 86,40 85,60 86,40 86,00 86,40 312.900
23/05/2022 -0,60/-0,70% 86,20 87,00 85,60 85,60 86,10 85,60 21.000
20/05/2022 +0,20/+0,23% 85,60 87,00 85,00 85,50 86,20 85,50 34.000
19/05/2022 +1,00/+1,18% 85,20 86,00 83,10 86,00 85,30 86,00 28.200
18/05/2022 +1,30/+1,54% 85,50 86,00 84,20 85,50 85,00 85,50 71.400
17/05/2022 +1,80/+2,14% 81,50 85,80 81,50 85,80 84,20 85,80 78.300
16/05/2022 -1,80/-2,12% 86,00 87,40 82,30 83,00 84,00 83,00 34.400
13/05/2022 -3,10/-3,48% 88,00 88,00 83,00 86,00 84,80 86,00 98.800
12/05/2022 -1,30/-1,44% 90,00 91,00 88,20 88,70 89,10 88,70 121.700
11/05/2022 +1,80/+2,04% 89,10 91,00 89,10 90,00 90,00 90,00 41.500
10/05/2022 +3,50/+4,09% 85,20 93,60 84,00 89,10 88,20 89,10 68.200
09/05/2022 -1,50/-1,73% 86,60 87,00 84,10 85,20 85,60 85,20 43.900
06/05/2022 -2,10/-2,36% 86,30 87,70 86,10 86,70 86,70 86,70 14.100
05/05/2022 +1,70/+1,95% 88,00 89,00 87,90 88,90 88,80 88,90 36.800
04/05/2022 -1,80/-2,05% 87,40 88,00 85,60 86,20 87,20 86,20 4.800
29/04/2022 +1,60/+1,85% 84,40 88,80 83,00 88,00 88,00 88,00 17.700
28/04/2022 +0,90/+1,03% 87,00 88,50 85,00 88,00 86,40 88,00 22.800
27/04/2022 +3,20/+3,78% 86,00 88,00 86,00 87,90 87,10 87,90 21.900