• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.259,05 +2,30/+0,18%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:15:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.259,05   +2,30/+0,18%  |   HNX-INDEX   301,18   -0,15/-0,05%  |   UPCOM-INDEX   92,77   +0,45/+0,49%  |   VN30   1.281,76   +5,06/+0,40%  |   HNX30   554,14   -0,10/-0,02%
09 Tháng Tám 2022 11:21:34 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:15:02 SA
86,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,12%)
Tham chiếu
86,80
Mở cửa
87,00
Cao nhất
87,00
Thấp nhất
86,60
Khối lượng
21.300
KLTB 10 ngày
25.090
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
74,50
ACV - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/12/2020 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- Mua 48.300 Biểu đồ
20/11/2020 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- Đăng ký mua 48.300 Biểu đồ
01/10/2019 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- Mua 58.600 Biểu đồ
23/09/2019 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- Đăng ký mua 58.600 Biểu đồ
14/01/2019 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- Mua 72.200 Biểu đồ
21/12/2018 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- Đăng ký mua 72.200 Biểu đồ
19/01/2018 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- Mua 43.700 Biểu đồ
09/01/2018 Nguyễn Đình Dương --- Bán 3.500 Biểu đồ
09/01/2018 Nguyễn Đình Dương --- Đăng ký bán 3.500 Biểu đồ
20/12/2017 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- Đăng ký mua 67.400 Biểu đồ
02/06/2017 Huỳnh Thị Diệu Trưởng ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
05/05/2017 Huỳnh Thị Diệu Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 1.800 Biểu đồ
10/04/2017 Huỳnh Thị Diệu Trưởng ban kiểm soát Bán 1.800 Biểu đồ
20/01/2017 Nguyễn Quốc Hưng --- Bán 0 Biểu đồ
23/12/2016 Nguyễn Quốc Hưng --- Đăng ký bán 30.100 Biểu đồ
28/11/2016 Nguyễn Quốc Hưng --- Bán 30.100 Biểu đồ
21/11/2016 Nguyễn Quốc Hưng --- Bán 10.000 Biểu đồ