• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 4:55:59 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
86,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,23%)
Tham chiếu
87,10
Mở cửa
87,10
Cao nhất
87,10
Thấp nhất
84,80
Khối lượng
39.000
KLTB 10 ngày
32.730
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
74,50
Giá đóng cửa ngày 07/09/2021
78,20 +1,20/+1,56%
Mở cửa 76,20
Cao nhất 78,80
Thấp nhất 76,20
Khối lượng 122.900
Giá điều chỉnh 78,20
Giá quá khứ của ACV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/09/2021 +1,20 / +1,56% 76,20 78,80 76,20 78,20 77,80 78,20 122.900
06/09/2021 -0,70 / -0,90% 77,80 77,80 76,50 77,00 77,00 77,00 106.700
01/09/2021 -0,40 / -0,51% 77,50 78,20 77,00 77,50 77,70 77,50 282.000
31/08/2021 -0,70 / -0,90% 79,20 79,20 77,10 77,50 77,90 77,50 55.500
30/08/2021 +2,10 / +2,73% 77,20 79,10 76,80 79,10 78,20 79,10 167.500
27/08/2021 +0,20 / +0,26% 76,50 77,20 76,50 77,20 77,00 77,20 163.800
26/08/2021 +1,60 / +2,12% 75,50 77,40 75,50 77,10 77,00 77,10 163.400
25/08/2021 +0,40 / +0,53% 75,60 76,80 74,80 75,50 75,50 75,50 65.600
24/08/2021 -0,10 / -0,13% 76,00 76,00 74,50 76,00 75,10 76,00 219.700
23/08/2021 -1,10 / -1,43% 76,10 77,00 75,60 76,00 76,10 76,00 123.000
20/08/2021 +1,00 / +1,30% 78,30 79,60 76,40 77,80 77,10 77,80 180.400
19/08/2021 +1,40 / +1,81% 77,00 78,60 75,60 78,60 76,80 78,60 147.300
18/08/2021 -1,30 / -1,65% 79,50 79,50 77,00 77,40 77,20 77,40 145.300
17/08/2021 -1,10 / -1,38% 80,80 80,80 78,10 78,40 78,70 78,40 175.000
16/08/2021 +0,90 / +1,14% 79,00 80,50 78,80 79,90 79,50 79,90 181.500
13/08/2021 +0,80 / +1,03% 79,00 80,00 78,00 78,80 79,00 78,80 161.500
12/08/2021 +2,20 / +2,86% 77,00 79,50 76,20 79,00 78,00 79,00 460.500
11/08/2021 +0,80 / +1,05% 76,90 77,50 75,90 77,00 76,80 77,00 115.700
10/08/2021 +0,20 / +0,26% 76,10 76,90 75,90 76,30 76,20 76,30 109.500
09/08/2021 -0,90 / -1,17% 76,70 76,70 75,60 76,00 76,10 76,00 167.600
06/08/2021 +0,70 / +0,92% 76,60 77,00 76,20 76,70 76,90 76,70 113.600
05/08/2021 +0,10 / +0,13% 76,20 76,60 75,20 76,60 76,00 76,60 296.100
04/08/2021 +1,40 / +1,86% 76,20 77,20 76,20 76,60 76,50 76,60 54.300
03/08/2021 +1,50 / +2,00% 74,10 77,00 74,10 76,60 75,20 76,60 404.400
02/08/2021 +0,20 / +0,27% 74,50 75,40 74,50 74,90 75,10 74,90 88.800
30/07/2021 +2,70 / +3,69% 73,10 76,00 73,10 75,80 74,70 75,80 196.900
29/07/2021 0,00 / 0,00% 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 0
28/07/2021 0,00 / 0,00% 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 0
27/07/2021 0,00 / 0,00% 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 0
26/07/2021 0,00 / 0,00% 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 0