• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 12:06:09 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
87,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-0,57%)
Tham chiếu
87,50
Mở cửa
86,50
Cao nhất
87,40
Thấp nhất
86,50
Khối lượng
51.500
KLTB 10 ngày
41.550
Cao nhất 52 tuần
90,40
Thấp nhất 52 tuần
66,00
Giá đóng cửa ngày 11/11/2021
85,30 -0,50/-0,58%
Mở cửa 85,60
Cao nhất 86,20
Thấp nhất 85,30
Khối lượng 37.600
Giá điều chỉnh 85,30
Giá quá khứ của ACV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
11/11/2021 -0,50 / -0,58% 85,60 86,20 85,30 85,30 85,60 85,30 37.600
10/11/2021 -1,30 / -1,50% 86,00 86,20 85,60 85,60 85,80 85,60 41.300
09/11/2021 0,00 / 0,00% 87,30 87,50 86,10 87,30 86,90 87,30 89.100
08/11/2021 +0,70 / +0,80% 85,60 88,10 85,60 87,80 87,32 87,80 91.200
05/11/2021 +0,50 / +0,58% 85,60 87,40 85,60 87,00 87,10 87,00 96.700
04/11/2021 +1,50 / +1,76% 85,10 86,80 85,10 86,60 86,50 86,60 61.800
03/11/2021 +0,80 / +0,94% 85,50 85,80 84,80 85,80 85,10 85,80 164.000
02/11/2021 -1,10 / -1,27% 85,10 86,00 84,50 85,80 85,00 85,80 74.700
01/11/2021 -0,70 / -0,81% 87,00 87,10 86,00 86,00 86,90 86,00 58.200
29/10/2021 +2,10 / +2,47% 86,30 87,10 85,90 87,10 86,70 87,10 155.800
28/10/2021 +0,70 / +0,82% 85,50 86,30 84,40 86,30 85,00 86,30 115.700
27/10/2021 -0,10 / -0,12% 85,20 85,90 85,10 85,10 85,60 85,10 549.800
26/10/2021 -0,20 / -0,23% 85,40 85,40 84,80 85,20 85,20 85,20 34.600
25/10/2021 -0,60 / -0,70% 86,10 86,10 85,10 85,50 85,40 85,50 38.200
22/10/2021 +0,30 / +0,35% 86,20 86,50 85,70 86,50 86,10 86,50 18.900
21/10/2021 +0,20 / +0,23% 85,50 86,60 85,50 86,20 86,20 86,20 51.700
20/10/2021 +1,30 / +1,53% 85,10 86,50 85,10 86,40 86,00 86,40 18.500
19/10/2021 -0,40 / -0,47% 85,40 85,40 84,70 85,00 85,10 85,00 65.400
18/10/2021 -0,90 / -1,04% 86,20 86,20 85,00 85,30 85,40 85,30 73.900
15/10/2021 +0,10 / +0,12% 86,10 87,00 86,00 86,20 86,20 86,20 47.800
14/10/2021 -0,50 / -0,57% 86,80 87,00 85,60 86,60 86,10 86,60 99.200
13/10/2021 -0,40 / -0,46% 87,40 88,00 85,50 86,80 87,10 86,80 69.900
12/10/2021 +1,80 / +2,10% 86,50 87,70 86,20 87,70 87,20 87,70 122.300
11/10/2021 +1,20 / +1,41% 85,00 86,20 85,00 86,20 85,90 86,20 54.000
08/10/2021 -0,80 / -0,93% 86,30 86,30 85,00 85,00 85,00 85,00 87.400
07/10/2021 +0,20 / +0,23% 86,20 86,30 85,00 86,00 85,80 86,00 48.500
06/10/2021 -0,10 / -0,12% 85,70 86,40 85,50 85,60 85,80 85,60 33.100
05/10/2021 +1,00 / +1,18% 85,20 86,20 85,00 85,50 85,70 85,50 218.300
04/10/2021 +1,60 / +1,92% 84,30 85,30 83,00 85,00 84,50 85,00 105.400
01/10/2021 -0,90 / -1,07% 83,70 84,00 82,80 83,00 83,40 83,00 60.600