• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.239,21 +5,83/+0,47%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:24:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.239,21   +5,83/+0,47%  |   HNX-INDEX   307,61   +1,65/+0,54%  |   UPCOM-INDEX   93,33   +0,21/+0,23%  |   VN30   1.280,44   +7,73/+0,61%  |   HNX30   549,71   +3,90/+0,71%
25 Tháng Năm 2022 10:32:23 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
10:25:01 SA
87,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+1,16%)
Tham chiếu
86,00
Mở cửa
87,20
Cao nhất
87,50
Thấp nhất
87,00
Khối lượng
13.800
KLTB 10 ngày
52.950
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
66,00
Giá đóng cửa ngày 13/10/2021
86,80 -0,40/-0,46%
Mở cửa 87,40
Cao nhất 88,00
Thấp nhất 85,50
Khối lượng 69.900
Giá điều chỉnh 86,80
Giá quá khứ của ACV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/10/2021 -0,40 / -0,46% 87,40 88,00 85,50 86,80 87,10 86,80 69.900
12/10/2021 +1,80 / +2,10% 86,50 87,70 86,20 87,70 87,20 87,70 122.300
11/10/2021 +1,20 / +1,41% 85,00 86,20 85,00 86,20 85,90 86,20 54.000
08/10/2021 -0,80 / -0,93% 86,30 86,30 85,00 85,00 85,00 85,00 87.400
07/10/2021 +0,20 / +0,23% 86,20 86,30 85,00 86,00 85,80 86,00 48.500
06/10/2021 -0,10 / -0,12% 85,70 86,40 85,50 85,60 85,80 85,60 33.100
05/10/2021 +1,00 / +1,18% 85,20 86,20 85,00 85,50 85,70 85,50 218.300
04/10/2021 +1,60 / +1,92% 84,30 85,30 83,00 85,00 84,50 85,00 105.400
01/10/2021 -0,90 / -1,07% 83,70 84,00 82,80 83,00 83,40 83,00 60.600
30/09/2021 -0,60 / -0,72% 84,50 84,50 83,00 83,10 83,90 83,10 37.300
29/09/2021 +0,40 / +0,48% 83,00 84,50 82,20 83,60 83,70 83,60 50.000
28/09/2021 -1,10 / -1,31% 83,50 84,00 82,60 83,00 83,20 83,00 38.400
27/09/2021 -0,50 / -0,59% 84,90 85,50 83,00 84,30 84,10 84,30 93.800
24/09/2021 +0,10 / +0,12% 80,00 85,00 80,00 84,90 84,80 84,90 70.500
23/09/2021 +2,50 / +3,03% 84,00 85,30 83,10 85,00 84,80 85,00 232.200
22/09/2021 +2,60 / +3,21% 81,10 85,00 80,60 83,70 82,50 83,70 133.800
21/09/2021 -1,40 / -1,69% 82,00 82,00 80,60 81,40 81,10 81,40 94.900
20/09/2021 -0,70 / -0,84% 84,00 84,00 82,40 82,40 82,80 82,40 53.900
17/09/2021 +0,30 / +0,36% 83,30 84,00 82,20 84,00 83,10 84,00 275.300
16/09/2021 +1,20 / +1,45% 84,00 84,20 82,90 84,10 83,70 84,10 193.700
15/09/2021 +0,30 / +0,36% 82,90 83,50 81,50 83,00 82,90 83,00 143.500
14/09/2021 -0,80 / -0,95% 83,70 83,70 82,00 83,00 82,70 83,00 223.000
13/09/2021 -0,70 / -0,83% 84,40 84,60 82,70 83,70 83,80 83,70 213.500
10/09/2021 +1,20 / +1,46% 83,00 85,50 82,30 83,50 84,40 83,50 366.600
09/09/2021 +4,30 / +5,46% 79,50 84,80 79,50 83,00 82,30 83,00 693.400
08/09/2021 +0,90 / +1,16% 78,00 80,00 77,80 78,70 78,70 78,70 226.800
07/09/2021 +1,20 / +1,56% 76,20 78,80 76,20 78,20 77,80 78,20 122.900
06/09/2021 -0,70 / -0,90% 77,80 77,80 76,50 77,00 77,00 77,00 106.700
01/09/2021 -0,40 / -0,51% 77,50 78,20 77,00 77,50 77,70 77,50 282.000
31/08/2021 -0,70 / -0,90% 79,20 79,20 77,10 77,50 77,90 77,50 55.500