• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:26:39 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
87,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,30 (+2,69%)
Tham chiếu
85,50
Mở cửa
86,60
Cao nhất
87,80
Thấp nhất
86,50
Khối lượng
28.600
KLTB 10 ngày
30.180
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
74,50
Giá đóng cửa ngày 18/11/2021
87,00 +0,10/+0,12%
Mở cửa 87,00
Cao nhất 88,00
Thấp nhất 86,50
Khối lượng 40.000
Giá điều chỉnh 87,00
Giá quá khứ của ACV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/11/2021 +0,10 / +0,12% 87,00 88,00 86,50 87,00 87,00 87,00 40.000
17/11/2021 +0,90 / +1,05% 85,90 87,80 85,90 86,80 86,90 86,80 227.800
16/11/2021 +0,30 / +0,35% 85,60 86,40 85,40 86,00 85,90 86,00 56.200
15/11/2021 -0,20 / -0,23% 85,80 86,00 85,30 85,50 85,70 85,50 29.000
12/11/2021 +0,80 / +0,93% 85,20 86,40 85,20 86,40 85,70 86,40 17.400
11/11/2021 -0,50 / -0,58% 85,60 86,20 85,30 85,30 85,60 85,30 37.600
10/11/2021 -1,30 / -1,50% 86,00 86,20 85,60 85,60 85,80 85,60 41.300
09/11/2021 0,00 / 0,00% 87,30 87,50 86,10 87,30 86,90 87,30 89.100
08/11/2021 +0,70 / +0,80% 85,60 88,10 85,60 87,80 87,32 87,80 91.200
05/11/2021 +0,50 / +0,58% 85,60 87,40 85,60 87,00 87,10 87,00 96.700
04/11/2021 +1,50 / +1,76% 85,10 86,80 85,10 86,60 86,50 86,60 61.800
03/11/2021 +0,80 / +0,94% 85,50 85,80 84,80 85,80 85,10 85,80 164.000
02/11/2021 -1,10 / -1,27% 85,10 86,00 84,50 85,80 85,00 85,80 74.700
01/11/2021 -0,70 / -0,81% 87,00 87,10 86,00 86,00 86,90 86,00 58.200
29/10/2021 +2,10 / +2,47% 86,30 87,10 85,90 87,10 86,70 87,10 155.800
28/10/2021 +0,70 / +0,82% 85,50 86,30 84,40 86,30 85,00 86,30 115.700
27/10/2021 -0,10 / -0,12% 85,20 85,90 85,10 85,10 85,60 85,10 549.800
26/10/2021 -0,20 / -0,23% 85,40 85,40 84,80 85,20 85,20 85,20 34.600
25/10/2021 -0,60 / -0,70% 86,10 86,10 85,10 85,50 85,40 85,50 38.200
22/10/2021 +0,30 / +0,35% 86,20 86,50 85,70 86,50 86,10 86,50 18.900
21/10/2021 +0,20 / +0,23% 85,50 86,60 85,50 86,20 86,20 86,20 51.700
20/10/2021 +1,30 / +1,53% 85,10 86,50 85,10 86,40 86,00 86,40 18.500
19/10/2021 -0,40 / -0,47% 85,40 85,40 84,70 85,00 85,10 85,00 65.400
18/10/2021 -0,90 / -1,04% 86,20 86,20 85,00 85,30 85,40 85,30 73.900
15/10/2021 +0,10 / +0,12% 86,10 87,00 86,00 86,20 86,20 86,20 47.800
14/10/2021 -0,50 / -0,57% 86,80 87,00 85,60 86,60 86,10 86,60 99.200
13/10/2021 -0,40 / -0,46% 87,40 88,00 85,50 86,80 87,10 86,80 69.900
12/10/2021 +1,80 / +2,10% 86,50 87,70 86,20 87,70 87,20 87,70 122.300
11/10/2021 +1,20 / +1,41% 85,00 86,20 85,00 86,20 85,90 86,20 54.000
08/10/2021 -0,80 / -0,93% 86,30 86,30 85,00 85,00 85,00 85,00 87.400