• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
03 Tháng Bảy 2022 7:11:09 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
79,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-1,00%)
Tham chiếu
79,80
Mở cửa
79,80
Cao nhất
79,80
Thấp nhất
78,00
Khối lượng
21.000
KLTB 10 ngày
100.440
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
71,40
Giá đóng cửa ngày 28/09/2021
83,00 -1,10/-1,31%
Mở cửa 83,50
Cao nhất 84,00
Thấp nhất 82,60
Khối lượng 38.400
Giá điều chỉnh 83,00
Giá quá khứ của ACV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/09/2021 -1,10 / -1,31% 83,50 84,00 82,60 83,00 83,20 83,00 38.400
27/09/2021 -0,50 / -0,59% 84,90 85,50 83,00 84,30 84,10 84,30 93.800
24/09/2021 +0,10 / +0,12% 80,00 85,00 80,00 84,90 84,80 84,90 70.500
23/09/2021 +2,50 / +3,03% 84,00 85,30 83,10 85,00 84,80 85,00 232.200
22/09/2021 +2,60 / +3,21% 81,10 85,00 80,60 83,70 82,50 83,70 133.800
21/09/2021 -1,40 / -1,69% 82,00 82,00 80,60 81,40 81,10 81,40 94.900
20/09/2021 -0,70 / -0,84% 84,00 84,00 82,40 82,40 82,80 82,40 53.900
17/09/2021 +0,30 / +0,36% 83,30 84,00 82,20 84,00 83,10 84,00 275.300
16/09/2021 +1,20 / +1,45% 84,00 84,20 82,90 84,10 83,70 84,10 193.700
15/09/2021 +0,30 / +0,36% 82,90 83,50 81,50 83,00 82,90 83,00 143.500
14/09/2021 -0,80 / -0,95% 83,70 83,70 82,00 83,00 82,70 83,00 223.000
13/09/2021 -0,70 / -0,83% 84,40 84,60 82,70 83,70 83,80 83,70 213.500
10/09/2021 +1,20 / +1,46% 83,00 85,50 82,30 83,50 84,40 83,50 366.600
09/09/2021 +4,30 / +5,46% 79,50 84,80 79,50 83,00 82,30 83,00 693.400
08/09/2021 +0,90 / +1,16% 78,00 80,00 77,80 78,70 78,70 78,70 226.800
07/09/2021 +1,20 / +1,56% 76,20 78,80 76,20 78,20 77,80 78,20 122.900
06/09/2021 -0,70 / -0,90% 77,80 77,80 76,50 77,00 77,00 77,00 106.700
01/09/2021 -0,40 / -0,51% 77,50 78,20 77,00 77,50 77,70 77,50 282.000
31/08/2021 -0,70 / -0,90% 79,20 79,20 77,10 77,50 77,90 77,50 55.500
30/08/2021 +2,10 / +2,73% 77,20 79,10 76,80 79,10 78,20 79,10 167.500
27/08/2021 +0,20 / +0,26% 76,50 77,20 76,50 77,20 77,00 77,20 163.800
26/08/2021 +1,60 / +2,12% 75,50 77,40 75,50 77,10 77,00 77,10 163.400
25/08/2021 +0,40 / +0,53% 75,60 76,80 74,80 75,50 75,50 75,50 65.600
24/08/2021 -0,10 / -0,13% 76,00 76,00 74,50 76,00 75,10 76,00 219.700
23/08/2021 -1,10 / -1,43% 76,10 77,00 75,60 76,00 76,10 76,00 123.000
20/08/2021 +1,00 / +1,30% 78,30 79,60 76,40 77,80 77,10 77,80 180.400
19/08/2021 +1,40 / +1,81% 77,00 78,60 75,60 78,60 76,80 78,60 147.300
18/08/2021 -1,30 / -1,65% 79,50 79,50 77,00 77,40 77,20 77,40 145.300
17/08/2021 -1,10 / -1,38% 80,80 80,80 78,10 78,40 78,70 78,40 175.000
16/08/2021 +0,90 / +1,14% 79,00 80,50 78,80 79,90 79,50 79,90 181.500