• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.263,78 +30,40/+2,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.263,78   +30,40/+2,46%  |   HNX-INDEX   314,86   +8,90/+2,91%  |   UPCOM-INDEX   94,07   +0,95/+1,02%  |   VN30   1.307,43   +34,72/+2,73%  |   HNX30   568,71   +22,90/+4,20%
25 Tháng Năm 2022 2:11:13 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
2:05:02 CH
87,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+1,16%)
Tham chiếu
86,00
Mở cửa
87,20
Cao nhất
87,50
Thấp nhất
86,90
Khối lượng
83.500
KLTB 10 ngày
59.920
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
66,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 95,40%
Sở hữu nước ngoài 3,76%
Sở hữu khác 0,84%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp --- 2.076.943.011 95,40% 31/12/2021
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP --- 222.800 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Chánh Duy --- 7.000 0,00% 31/12/2021
Vũ Thế Phiệt Tổng giám đốc 6.900 0,00% 31/12/2021
Lê Xuân Tùng --- 6.700 0,00% 31/12/2019
Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT 6.200 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Đức Hùng Phó Tổng giám đốc 6.200 0,00% 31/12/2021
Lê Thị Hương Giang --- 5.700 0,00% 30/06/2021
Đỗ Tất Bình Phó Tổng giám đốc 5.700 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Tiến Việt Thành viên HĐQT 5.000 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Phượng Thành viên HĐQT 5.000 0,00% 31/12/2021
Võ Anh Tú --- 4.900 0,00% 31/12/2019
Hoàng Thị Thành --- 4.800 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Ban kiểm soát 4.300 0,00% 31/12/2021
Hồ Minh Tiến --- 4.000 0,00% 31/12/2019
Đào Việt Dũng Thành viên HĐQT 3.800 0,00% 31/12/2021
Lê Mạnh Hùng --- 3.300 0,00% 31/12/2018
Bùi Á Đông Kế toán trưởng 3.000 0,00% 31/12/2021
Huỳnh Thị Diệu Trưởng ban kiểm soát 2.500 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Đình Dương --- 2.000 0,00% 31/12/2019