• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:38:14 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
80,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,60 (+4,71%)
Tham chiếu
76,40
Mở cửa
76,50
Cao nhất
81,00
Thấp nhất
76,50
Khối lượng
68.900
KLTB 10 ngày
81.370
Cao nhất 52 tuần
99,00
Thấp nhất 52 tuần
71,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
24/06/2022 80,00 130 108.560 119 82.351 26.209 68.900 5.501.550
23/06/2022 76,70 844 252.170 111 346.052 -93.882 225.100 17.203.830
22/06/2022 76,20 157 243.661 115 278.411 -34.750 223.100 17.007.801
21/06/2022 76,00 121 52.058 114 42.714 9.344 26.800 2.043.250
20/06/2022 76,50 172 91.475 144 78.814 12.661 69.100 5.367.440
17/06/2022 79,00 196 92.015 113 64.843 27.172 59.100 4.621.280
16/06/2022 80,40 112 361.350 81 381.843 -20.493 37.100 29.661.880
15/06/2022 80,80 87 47.587 67 16.157 31.430 9.500 765.410
14/06/2022 80,50 215 191.621 126 183.850 7.771 69.500 14.601.780
13/06/2022 84,60 110 49.767 88 58.698 -8.931 25.500 2.142.550
10/06/2022 84,10 212 71.831 85 78.502 -6.671 53.200 4.501.210
09/06/2022 84,80 180 501.723 59 488.353 13.370 71.000 38.831.580
08/06/2022 84,80 124 56.593 55 41.770 14.823 30.100 2.556.400
07/06/2022 84,60 94 32.117 53 51.252 -19.135 22.000 1.868.600
06/06/2022 85,00 96 41.162 66 53.070 -11.908 30.500 2.596.300
03/06/2022 85,20 159 92.051 98 84.889 7.162 69.100 5.941.410
02/06/2022 86,60 97 38.269 85 76.784 -38.515 25.100 2.181.380
01/06/2022 86,90 145 48.943 84 65.270 -16.327 26.100 2.269.120
31/05/2022 86,90 97 537.383 59 541.991 -4.608 16.700 38.698.870
30/05/2022 86,90 94 50.222 67 63.934 -13.712 39.300 3.415.200