• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 4:49:17 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
87,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,34%)
Tham chiếu
87,30
Mở cửa
86,50
Cao nhất
87,80
Thấp nhất
86,50
Khối lượng
9.200
KLTB 10 ngày
47.230
Cao nhất 52 tuần
90,40
Thấp nhất 52 tuần
62,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
21/01/2022 87,00 0 85.479 0 99.573 -14.094 9.200 798.780
20/01/2022 87,30 93 85.479 103 99.573 -14.094 50.800 4.433.420
19/01/2022 87,20 49 37.085 90 97.984 -60.899 9.500 835.150
18/01/2022 88,00 107 104.020 123 94.270 9.750 70.800 6.241.070
17/01/2022 88,00 67 104.701 143 90.980 13.721 46.800 4.146.190
14/01/2022 88,00 100 90.535 122 105.307 -14.772 42.400 3.751.170
13/01/2022 88,00 82 111.752 258 174.192 -62.440 71.500 6.369.330
12/01/2022 86,10 97 114.758 293 110.009 4.749 75.700 6.563.000
11/01/2022 87,30 220 91.925 100 59.761 32.164 35.000 3.052.000
10/01/2022 86,10 120 85.086 164 113.619 -28.533 60.600 5.295.840
07/01/2022 86,60 75 97.592 165 200.407 -102.815 51.100 4.444.000
06/01/2022 87,00 95 108.300 115 74.152 34.148 34.400 2.980.180
05/01/2022 87,50 102 171.114 258 222.946 -51.832 101.800 8.904.000
04/01/2022 86,50 113 137.561 278 214.129 -76.568 93.700 8.104.990
31/12/2021 87,00 121 290.955 231 246.829 44.126 229.700 19.282.000
30/12/2021 82,80 76 121.273 131 79.493 41.780 64.900 5.351.390
29/12/2021 82,10 69 555.384 101 536.350 19.034 21.900 42.466.594
28/12/2021 81,90 111 199.498 171 176.965 22.533 159.200 13.006.680
27/12/2021 81,50 80 84.105 128 65.884 18.221 38.200 3.134.890
24/12/2021 81,70 112 94.472 156 72.805 21.667 46.300 3.777.930