• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.349,78 -2,86/-0,21%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:12 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.349,78   -2,86/-0,21%  |   HNX-INDEX   357,26   -0,71/-0,20%  |   UPCOM-INDEX   97,20   -0,21/-0,22%  |   VN30   1.457,01   +1,42/+0,10%  |   HNX30   580,26   -4,79/-0,82%
20 Tháng Chín 2021 2:24:51 CH - Mở cửa
CTCP Clever Group (ADG : HOSE)
Cập nhật ngày 20/09/2021
2:15:10 CH
43,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,46%)
Tham chiếu
43,60
Mở cửa
43,60
Cao nhất
43,90
Thấp nhất
43,40
Khối lượng
81.400
KLTB 10 ngày
146.940
Cao nhất 52 tuần
69,20
Thấp nhất 52 tuần
41,00
06/09 ADG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Điêu lệ sửa đổi - HOSE
25/08 ADG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HOSE
25/08 ADG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Viết Thắng - HOSE
20/08 ADG: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án đầu tư vào công ty con - HOSE
17/08 ADG: Báo cáo kết quả đợt phát phát hành cổ phiếu ESOP - HOSE
17/08 ADG: Báo cáo kết quả đợt phát phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
17/08 ADG: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu ESOP không chào bán hết - HOSE
17/08 ADG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
11/08 ADG: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - HOSE
11/08 ADG: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - HOSE
11/08 ADG: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Viết Thắng - HOSE
03/08 ADG: Thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của ADG - HOSE
30/07 ADG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu - HOSE
29/07 ADG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
27/07 ADG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
27/07 ADG: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HOSE
27/07 ADG: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 và thời gian đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu cho đợt phát hành ESOP - HOSE
25/06 ADG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu - HOSE
15/06 ADG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
24/05 ADG: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Tờ trình, Điều lệ Công ty - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ARM  0 50,00 0,00%
CFM  1.200 7,90 0,00%
CNN  0 19,60 0,00%
DCH  0 4,90 0,00%
DKC  3.000 11,00 0,00%
DKH  0 21,00 0,00%
FTI  0 3,50 0,00%
HEJ  18.000 35,00 -2,23%
HGC  0 10,00 0,00%