• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 11:12:49 CH - Mở cửa
CTCP Clever Group (ADG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
43,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,23%)
Tham chiếu
43,50
Mở cửa
43,50
Cao nhất
43,80
Thấp nhất
43,50
Khối lượng
124.200
KLTB 10 ngày
161.190
Cao nhất 52 tuần
69,20
Thấp nhất 52 tuần
41,00
ADG - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/08/2021 Trần Thị Minh Tình --- Mua 1.200 Biểu đồ
18/08/2021 Nguyễn Viết Thắng --- Mua 800 Biểu đồ
18/08/2021 Nguyễn Khánh Trình Chủ tịch HĐQT Mua 48.000 Biểu đồ
18/08/2021 Dư Khắc Châu Thành viên HĐQT Mua 2.000 Biểu đồ
18/08/2021 Đôn Nữ Đức Hiền Thành viên HĐQT Mua 2.000 Biểu đồ
18/08/2021 Lưu Hoàng Anh Thành viên HĐQT Mua 2.000 Biểu đồ
18/08/2021 Vũ Ngọc Anh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Mua 500 Biểu đồ
18/08/2021 Nguyễn Thị Hồi Kế toán trưởng Mua 1.600 Biểu đồ
16/08/2021 Nguyễn Thị Hồi Kế toán trưởng Đăng ký mua 1.600 Biểu đồ
16/08/2021 Lưu Hoàng Anh Thành viên HĐQT Đăng ký mua 2.000 Biểu đồ
16/08/2021 Dư Khắc Châu Thành viên HĐQT Đăng ký mua 2.000 Biểu đồ
16/08/2021 Vũ Ngọc Anh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Đăng ký mua 500 Biểu đồ
16/08/2021 Đôn Nữ Đức Hiền Thành viên HĐQT Đăng ký mua 2.000 Biểu đồ
16/08/2021 Trần Thị Minh Tình --- Đăng ký mua 1.200 Biểu đồ
16/08/2021 Nguyễn Viết Thắng --- Đăng ký mua 800 Biểu đồ
13/08/2021 Nguyễn Khánh Trình Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 48.000 Biểu đồ
29/04/2021 Bùi Huy Trúc --- Bán 0 Biểu đồ
02/04/2021 Bùi Huy Trúc --- Đăng ký bán 317.700 Biểu đồ
18/02/2020 Yello Digital Marketing Global Pte Ltd. --- Mua 888.000 Biểu đồ