• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
07 Tháng Mười Hai 2021 12:51:16 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG : HOSE)
Cập nhật ngày 06/12/2021
2:56:57 CH
43,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,30 (-2,93%)
Tham chiếu
44,30
Mở cửa
44,20
Cao nhất
44,20
Thấp nhất
41,20
Khối lượng
926.900
KLTB 10 ngày
648.570
Cao nhất 52 tuần
56,50
Thấp nhất 52 tuần
27,80
25/11 AGG: Quyết định của HĐQT số 28 ngày 25/11/2021 - HOSE
23/11 AGG: Covid-19 chưa hạ nhiệt, AGG điều chỉnh giảm quy mô phát hành cổ phiếu tăng vốn - VietNam Finance
22/11 AGG: Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình - HOSE
12/11 AGG: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Tiểu ban chiến lược - HOSE
12/11 AGG: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ - HOSE
12/11 AGG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên Tiểu ban chiến lược - HOSE
12/11 AGG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ - HOSE
12/11 AGG: Quyết định của HĐQT về việc nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT - HOSE
12/11 AGG: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện CBTT - HOSE
05/11 AGG: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
05/11 AGG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
28/10 AGG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 - HOSE
27/10 AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bên liên quan đến người nội bộ - HOSE
25/10 AGG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
22/10 AGG: Báo cáo về thay đổi sở của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang - HOSE
21/10 AGG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
15/10 AGG: Vừa nhận giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu, BĐS An Gia lấy ý kiến cổ đông xin dừng triển khai - Người đồng hành
14/10 AGG: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
14/10 AGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Qủan lý và Đầu tư Trường Giang - HOSE
08/10 Hàng loạt doanh nghiệp triển khai kế hoạch phát hành, cổ phiếu tăng giá mạnh - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  984.100 24,50 -7,20%
API  393.800 73,80 -10,00%
ASM  6.344.200 18,90 -6,90%
BII  3.995.700 14,20 0,71%
BVL  2.600 29,10 -3,32%
C21  69.600 17,80 0,00%
CCI  1.400 24,15 -5,29%
CCL  604.700 16,15 -4,72%
CEO  5.691.000 39,20 -9,89%