• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.318,14 +8,09/+0,62%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.318,14   +8,09/+0,62%  |   HNX-INDEX   316,70   +1,85/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   87,35   +0,42/+0,48%  |   VN30   1.453,78   +6,55/+0,45%  |   HNX30   511,64   +7,79/+1,55%
02 Tháng Tám 2021 1:12:06 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG : HOSE)
Cập nhật ngày 02/08/2021
1:05:02 CH
54,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,10 (+2,06%)
Tham chiếu
53,50
Mở cửa
53,10
Cao nhất
54,90
Thấp nhất
53,00
Khối lượng
1.256.300
KLTB 10 ngày
2.097.050
Cao nhất 52 tuần
56,50
Thấp nhất 52 tuần
26,40
30/07 AGG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
30/07 AGG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
29/07 AGG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
26/07 AGG: Thông báo công văn của VSD về điều chỉnh room của mã chứng khoán AGG - HOSE
20/07 AGG: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của AGG - HOSE
08/07 AGG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy Ban Kiểm toán - HOSE
08/07 AGG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy Ban Kiểm toán - HOSE
23/06 AGG: Nghị quyết HĐQT về việc công ty nhận chuyển nhượng 160.960 cổ phần phổ thông tại CTCP Đầu tư TM và Phát triển An Tường - HOSE
23/06 AGG: Quyết định của HĐQT về việc công ty nhận chuyển nhượng 20.500 cổ phần phổ thông tại CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát - HOSE
15/06 DXG: Chuyện phát hành ở Đất Xanh - Người đồng hành
09/06 AGG: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Võ Ngọc Mai Trang - HOSE
08/06 AGG: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ - HOSE
08/06 Những doanh nghiệp chào bán gần 10 tỷ cổ phiếu trên TTCK - Người đồng hành
31/05 AGG: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HOSE
31/05 AGG: Nhắc nhở chậm giải trình thông tin chênh lệch KQKD năm 2020 - HOSE
28/05 AGG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Võ Ngọc Mai Trang - HOSE
28/05 Doanh nghiệp bất động sản sẽ phát hành hàng tỷ cổ phiếu, thị giá nhiều mã tăng đột biến - Người đồng hành
26/05 AGG: Nghị quyết HĐQT về việc cấp khoản vay cho CTCP An Gia Phú Thịnh - HOSE
20/05 AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ HOURAI CONSULTING LTD - HOSE
19/05 AGG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ASM  2.304.100 13,25 4,33%
BII  512.700 8,60 1,18%
C21  11.200 13,60 -2,86%
CCI  1.300 18,00 0,00%
CCL  130.300 11,85 -1,25%
CEO  2.276.200 8,40 -2,33%
CLG  0 1,00 0,00%
CSC  67.700 70,50 -2,08%
D11  100 24,40 0,41%