• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 9:11:37 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
18,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-3,11%)
Tham chiếu
19,30
Mở cửa
19,30
Cao nhất
19,30
Thấp nhất
18,70
Khối lượng
7.600
KLTB 10 ngày
3.800
Cao nhất 52 tuần
31,70
Thấp nhất 52 tuần
14,80
AGP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
25/01/2022 Vũ Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán quyền mua 69.606 Biểu đồ
24/01/2022 Huỳnh Hoàng Hà Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 20.091 Biểu đồ
24/01/2022 Lê Thị Thu Trúc --- Đăng ký mua 346 Biểu đồ
20/01/2022 Nguyễn Ngọc Hòa Nghi --- Đăng ký mua 2.214 Biểu đồ
20/01/2022 Trần Nguyễn Minh Hiền Kế toán trưởng Đăng ký mua 6.880 Biểu đồ
17/01/2022 Phạm Thị Bích Thủy Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 87.593 Biểu đồ
14/01/2022 Lâm Trí Hiền Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 24.307 Biểu đồ
14/01/2022 Nguyễn Văn Kha Tổng giám đốc Đăng ký mua 604.804 Biểu đồ
13/01/2022 Trần Thị Thanh Hằng Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua 7.675 Biểu đồ
07/01/2022 Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT Đăng ký mua 750.046 Biểu đồ
13/12/2021 Trần Thị Thanh Hằng Trưởng ban kiểm soát Mua 7.675 Biểu đồ
06/07/2021 Nguyễn Văn Kha Tổng giám đốc Mua 18.400 Biểu đồ
07/06/2021 Nguyễn Văn Kha Tổng giám đốc Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
31/05/2021 Nguyễn Văn Kha Tổng giám đốc Mua 53.600 Biểu đồ
04/05/2021 Nguyễn Văn Kha Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
28/08/2019 Nguyễn Văn Kha Tổng giám đốc Mua quyền mua 183.951 Biểu đồ
28/08/2019 Lâm Trí Hiền Phó Tổng giám đốc Mua quyền mua 135.009 Biểu đồ
15/08/2019 Nguyễn Văn Kha Tổng giám đốc Đăng ký mua quyền mua 900.000 Biểu đồ
14/08/2019 Lâm Trí Hiền Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua quyền mua 150.000 Biểu đồ
09/08/2019 Dương Ánh Ngọc --- Đăng ký mua quyền mua 31.480 Biểu đồ