• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 5:21:25 SA - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:46 CH
19,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
19,90
Mở cửa
20,00
Cao nhất
20,00
Thấp nhất
19,90
Khối lượng
8.500
KLTB 10 ngày
4.720
Cao nhất 52 tuần
31,70
Thấp nhất 52 tuần
14,70
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Dược phẩm Imexpharm --- 5.928.748 32,99% 17/12/2021
Nguyễn Văn Kha Tổng giám đốc 2.116.814 11,78% 07/01/2022
Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT 1.875.117 10,44% 06/01/2022
Phạm Thị Bích Thủy Chủ tịch HĐQT 218.984 1,22% 14/01/2022
Vũ Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc 69.606 0,39% 21/01/2022
Lê Văn Mác --- 63.184 0,49% 31/12/2020
Lâm Trí Hiền Phó Tổng giám đốc 60.679 0,34% 07/01/2022
Lâm Hoàng Anh --- 60.482 0,47% 31/12/2020
Huỳnh Hoàng Hà Phó Tổng giám đốc 50.228 0,28% 21/01/2022
Dương Ánh Ngọc --- 41.973 0,33% 31/12/2019
Trần Thị Thanh Hằng Trưởng ban kiểm soát 26.864 0,15% 18/01/2022
Trần Nguyễn Minh Hiền Kế toán trưởng 17.202 0,10% 18/01/2022
Lê Thị Thùy Linh Thành viên Ban kiểm soát 6.000 0,05% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Hòa Nghi --- 5.536 0,03% 18/01/2022
Lê Thị Thu Trúc --- 866 0,00% 21/01/2022