• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 7:52:23 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng Không (AIC : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
14,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+5,00%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
14,00
Cao nhất
14,70
Thấp nhất
14,00
Khối lượng
28.100
KLTB 10 ngày
13.020
Cao nhất 52 tuần
33,00
Thấp nhất 52 tuần
10,30
27/08 AIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
27/07 AIC: Báo cáo tài chính quý 2/ 2021 - HNX
27/07 AIC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
27/07 AIC: Thay đổi địa chỉ Công ty Bảo hiểm Hàng Không Thanh Hóa - HNX
26/07 AIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
05/07 AIC: Điều lệ Tổng Công ty - HNX
05/07 AIC: Quy chế nội bộ về quản trị - HNX
05/07 AIC: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - HNX
05/07 AIC: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát - HNX
05/07 AIC: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử - HNX
01/07 AIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
16/06 AIC: Thay đổi nhân sự - HNX
07/06 AIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
04/06 AIC: Thay đổi địa chỉ Công ty Bảo hiểm Hàng Không Kinh Đô - HNX
28/05 AIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/05 AIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
17/05 AIC: Thay đổi địa chỉ Công ty Bảo hiểm Hàng Không Vũng Tàu - HNX
10/05 AIC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
07/05 AIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/05 AIC: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  253.000 68,90 6,16%
BIC  308.000 30,50 5,72%
BLI  38.700 17,10 4,27%
BMI  1.532.400 41,05 4,32%
BVH  2.026.200 61,40 3,02%
MIG  2.232.600 28,20 6,82%
PGI  155.600 28,35 3,85%
PTI  26.900 37,20 -3,38%
VNR  290.500 39,70 2,58%