• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 8:18:00 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng Không (AIC : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
14,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+5,00%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
14,00
Cao nhất
14,70
Thấp nhất
14,00
Khối lượng
28.100
KLTB 10 ngày
13.020
Cao nhất 52 tuần
33,00
Thấp nhất 52 tuần
10,30
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lê Thị Hà Thanh
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Quang
Thành viên HĐQT Trần Sỹ Tiến
Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Nghị
Thành viên HĐQT Trần Trọng Dũng
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Huyền
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Hương
Thành viên Ban kiểm soát Ngô Hồng Minh
Tổng giám đốc Trần Trọng Dũng
Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Cường
Phó Tổng giám đốc Bùi Hữu Ánh
Phó Tổng giám đốc Lê Hữu Phước
Phó Tổng giám đốc Tào Thị Thanh Hoa
Phó Tổng giám đốc Phạm Đức Tự
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Lâm
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thành Quang
Kế toán trưởng Nguyễn Hoàng Mai
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Hoàng Mai