• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 5:31:25 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng Không (AIC : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
13,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,90
Mở cửa
14,20
Cao nhất
14,20
Thấp nhất
13,90
Khối lượng
10.000
KLTB 10 ngày
11.570
Cao nhất 52 tuần
33,00
Thấp nhất 52 tuần
10,30
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,01%
Sở hữu khác 99,99%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Sỹ Tiến Thành viên HĐQT 4.727.271 4,73% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Nghị Thành viên HĐQT 2.432.500 2,43% 30/06/2021
Nguyễn Thành Quang Phó Tổng giám đốc 920.000 0,92% 30/06/2021
Lê Thị Hà Thanh Chủ tịch HĐQT 5.000 0,01% 30/06/2021