• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.461,15 +18,36/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.461,15   +18,36/+1,27%  |   HNX-INDEX   412,43   +3,12/+0,76%  |   UPCOM-INDEX   109,32   +1,48/+1,37%  |   VN30   1.491,94   +9,39/+0,63%  |   HNX30   742,22   +20,85/+2,89%
20 Tháng Giêng 2022 2:16:27 CH - Mở cửa
CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
2:15:01 CH
20,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
20,10
Mở cửa
20,10
Cao nhất
20,10
Thấp nhất
20,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.350
Cao nhất 52 tuần
21,00
Thấp nhất 52 tuần
10,50
17/01 ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh - HNX
29/12 ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh - HNX
28/12 ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh - HNX
27/12 ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh - HNX
24/12 ALT: CTCP Đầu tư Toàn Việt không còn là cổ đông lớn - HNX
24/12 ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt - HNX
24/12 ALT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh - HNX
24/12 ALT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt - HNX
20/12 ALT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
20/12 ALT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
03/11 ALT: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
03/11 ALT: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
13/09 ALT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
05/09 ALT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
05/09 ALT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
18/08 ALT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 - HNX
18/08 ALT: Ký hợp dồng Kiểm toán năm 2021 - HNX
18/08 ALT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 - HNX
02/08 ALT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
02/08 ALT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADC  200 24,00 -9,09%
BDB  100 14,00 0,72%
BED  0 46,00 0,00%
BST  100 15,10 -9,04%
DAD  100 26,00 -1,14%
DAE  100 26,20 -9,97%
DNB  0 6,90 0,00%
EBS  0 11,00 0,00%
ECI  2.700 49,00 4,03%