• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:53:23 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (AMD : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
4,94 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,01 (-0,20%)
Tham chiếu
4,95
Mở cửa
4,95
Cao nhất
5,00
Thấp nhất
4,88
Khối lượng
1.584.700
KLTB 10 ngày
2.555.590
Cao nhất 52 tuần
8,01
Thấp nhất 52 tuần
2,62
25/08 AMD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ - HOSE
29/07 AMD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
15/07 AMD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Doãn Văn Phương - HOSE
10/06 AMD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
27/05 AMD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 - HOSE
25/05 AMD: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ - HOSE
25/05 AMD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
16/04 AMD: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
09/04 AMD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
05/04 AMD: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
05/04 AMD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
28/01 AMD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
19/01 AMD: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - HOSE
20/11 AMD: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - HOSE
03/11 AMD: Hoạt động kinh doanh tiếp tục lao dốc, FLC Stone báo lãi quý III giảm 56% - Vietnam Finance
08/10 AMD: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại công ty con - HOSE
08/09 AMD: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT - HOSE
08/09 AMD: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch HĐQT - HOSE
07/09 AMD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 - HOSE
04/09 AMD: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 21,50 0,00%
AST  15.900 57,50 -0,52%
BSC  0 15,00 0,00%
BTT  100 49,00 0,00%
CMV  200 13,60 -6,85%
DGW  1.164.400 114,40 1,87%
FRT  722.600 46,95 -0,53%
GCB  0 18,70 0,00%
HFX  0 1,40 0,00%