• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:36:21 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (AMD : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
3,16 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,02 (-0,63%)
Tham chiếu
3,18
Mở cửa
3,22
Cao nhất
3,22
Thấp nhất
3,14
Khối lượng
1.782.800
KLTB 10 ngày
2.071.150
Cao nhất 52 tuần
10,95
Thấp nhất 52 tuần
2,31
AMD - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/06/2021 Doãn Văn Phương --- Đăng ký bán 40.000 Biểu đồ
01/06/2021 Doãn Văn Phương --- Bán 40.000 Biểu đồ
26/10/2018 Nguyễn Tiến Dũng --- Mua 200.000 Biểu đồ
18/10/2018 Lã Quý Hiển --- Mua 500.000 Biểu đồ
04/10/2018 Nguyễn Tiến Dũng --- Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
24/09/2018 Lã Quý Hiển --- Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
13/08/2018 CTCP Tập đoàn FLC --- Mua 1.000.000 Biểu đồ
16/07/2018 CTCP Tập đoàn FLC --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
08/03/2018 CTCP Quản lý Quỹ Hợp Lực --- Mua 0 Biểu đồ
08/02/2018 CTCP Quản lý Quỹ Hợp Lực --- Đăng ký mua 5.000.000 Biểu đồ
19/01/2018 CTCP Chứng khoán BOS --- Mua 3.000.000 Biểu đồ
18/01/2018 CTCP Chứng khoán BOS --- Đăng ký mua 3.000.000 Biểu đồ
03/01/2018 Nguyễn Thị Hòa --- Bán quyền mua 108.000 Biểu đồ
03/01/2018 Dương Thị Bích Hạnh --- Bán quyền mua 108.000 Biểu đồ
03/01/2018 Nguyễn Thị Mai --- Bán quyền mua 108.000 Biểu đồ
03/01/2018 Nguyễn Tiến Đức --- Bán quyền mua 7.700.000 Biểu đồ
03/01/2018 Nguyễn Ngọc Điệp --- Bán quyền mua 116.424 Biểu đồ
03/01/2018 CTCP Xây dựng FLC FAROS --- Bán quyền mua 2.167.948 Biểu đồ
29/12/2017 Nguyễn Thị Mai --- Đăng ký bán quyền mua 108.000 Biểu đồ
29/12/2017 Nguyễn Tiến Đức --- Đăng ký bán quyền mua 7.700.000 Biểu đồ