• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 4:10:49 SA - Mở cửa
CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
12,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,60%)
Tham chiếu
12,50
Mở cửa
12,60
Cao nhất
13,00
Thấp nhất
12,60
Khối lượng
98.900
KLTB 10 ngày
181.840
Cao nhất 52 tuần
20,00
Thấp nhất 52 tuần
8,90
21/01 AMS: Giấy Chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - HNX
29/12 AMS: Trần Ngọc Dương - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 250.000 CP - HNX
29/12 AMS: Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 317.800 CP - HNX
22/12 AMS: Trần Ngọc Dương - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP - HNX
20/12 AMS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - HNX
16/12 AMS: Thay đổi nhân sự - HNX
08/12 AMS: Điều lệ Công ty - HNX
29/11 AMS: Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 56.200 CP - HNX
23/11 AMS: Trần Ngọc Sơn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 153.000 CP - HNX
23/11 AMS: Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 560.000 CP - HNX
18/11 AMS: Trần Ngọc Dương - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 250.000 CP - HNX
04/11 AMS: Thay đổi nhân sự - HNX
02/11 AMS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
02/11 AMS: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - HNX
02/11 AMS: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - HNX
02/11 AMS: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - HNX
02/11 AMS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
26/10 AMS: Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 600.000 CP - HNX
21/10 AMS: Trần Ngọc Sơn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 153.000 CP - HNX
21/10 AMS: Trần Ngọc Sơn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 52.050 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 12,20 0,00%
ALV  26.100 7,10 4,41%
ATB  351.300 2,30 0,00%
B82  455.400 2,10 0,00%
BAX  28.000 78,70 9,31%
BCE  474.800 15,70 -3,09%
BHT  0 12,80 0,00%
BMN  100 15,10 14,39%
BOT  247.000 11,50 -3,36%