• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.056,33 +2,04/+0,19%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.056,33   +2,04/+0,19%  |   HNX-INDEX   205,59   -0,17/-0,08%  |   UPCOM-INDEX   76,73   +1,15/+1,52%  |   VN30   1.061,45   +2,63/+0,25%  |   HNX30   366,12   +1,46/+0,40%
29 Tháng Ba 2023 11:36:06 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 29/03/2023
3:05:02 CH
31,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-1,26%)
Tham chiếu
31,65
Mở cửa
31,65
Cao nhất
31,75
Thấp nhất
31,00
Khối lượng
878.400
KLTB 10 ngày
911.290
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
06/03 ANV: Thông báo thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết - HOSE
06/03 ANV: Biên bản họp HĐQT tăng vốn điều lệ - HOSE
06/03 ANV: Báo cáo kết quả phát hành ESOP kèm nghị quyết xác nhận ngân hàng - HOSE
03/03 ANV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hà Thu Diễm, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Vỹ, Trần Minh Cảnh - HOSE
03/03 ANV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Lập Nghiệp, Đỗ Thị Thanh Thủy, Dương Minh Phong, Lê Tiến Dũng - HOSE
03/03 ANV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Doãn Quốc Hội - HOSE
10/02 ANV: Điều chỉnh Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 - HOSE
08/02 ANV: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa công ty con và Ông Doãn Tới - HOSE
03/02 ANV: Thông báo điều chỉnh thông tin ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức tại thông báo số 2072/TB-SGDHCM ngày 21/11/2022 - HOSE
01/02 ANV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Doãn Quốc Hội - HOSE
01/02 ANV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hà Thu Diễm, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Vỹ, Trần Minh Cảnh - HOSE
01/02 ANV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Tiến Dũng, Đỗ Lập Nghiệp, Đỗ Thị Thanh Thủy, Dương Minh Phong - HOSE
31/01 ANV: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021 - HOSE
30/01 ANV: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HOSE
04/01 ANV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022 - HOSE
30/12 ANV: Thông báo về việc giải trình, thay đổi hồ sơ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 - HOSE
19/12 ANV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Doãn Tới - HOSE
22/11 ANV: Thông báo về việc điều chỉnh thông tin ngày trả cổ tức năm 2021 tại Thông báo số 1813/TB-SGDHCM ngày 04/10/2022 - HOSE
18/11 ANV: Báo cáo phát hành ESOP và nghị quyết HĐQT số 132 - HOSE
17/11 ANV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Doãn Tới - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  1.600 11,90 0,00%
ABT  800 32,20 0,16%
ACL  52.500 12,00 0,84%
AGF  0 2,70 0,00%
APT  0 2,50 0,00%
AUM  0 10,50 0,00%
AVF  0 0,50 0,00%
BAF  870.600 20,00 0,00%
BHG  0 13,50 0,00%