• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 7:03:08 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
2:58:40 CH
30,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,67%)
Tham chiếu
30,00
Mở cửa
29,30
Cao nhất
30,95
Thấp nhất
29,30
Khối lượng
301.100
KLTB 10 ngày
726.300
Cao nhất 52 tuần
34,80
Thấp nhất 52 tuần
17,35
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đỗ Lập Nghiệp
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Minh Ý
Thành viên HĐQT Doãn Hải Phượng
Thành viên HĐQT Trần Minh Cảnh
Trưởng ban kiểm toán nội bộ Dương Minh Phong
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Lê Tiến Dũng
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Trọng Hữu
Tổng giám đốc Doãn Tới
Phó Tổng giám đốc Phạm Nguyễn Thế Phong
Phó Tổng giám đốc Dương Thị Kim Hương
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Vỹ
Phó Tổng giám đốc Đỗ Lập Nghiệp
Phó Tổng giám đốc Trần Minh Cảnh
Giám đốc tài chính Huỳnh Thị Kim Thoa
Giám đốc kinh doanh Doãn Chí Thanh
Giám đốc kinh doanh Doãn Chí Thiên
Kế toán trưởng Huỳnh Thị Kim Thoa
Đại diện công bố thông tin Trần Minh Cảnh