• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:08:31 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
39,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,85 (+2,22%)
Tham chiếu
38,35
Mở cửa
38,35
Cao nhất
39,20
Thấp nhất
36,00
Khối lượng
1.755.599
KLTB 10 ngày
1.083.140
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
27,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đỗ Lập Nghiệp
Phó Chủ tịch HĐQT Doãn Tới
Thành viên HĐQT Trần Minh Cảnh
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Minh Ý
Thành viên HĐQT Đỗ Thị Thanh Thủy
Trưởng ban kiểm toán nội bộ Lê Tiến Dũng
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Dương Minh Phong
Tổng giám đốc Doãn Tới
Phó Tổng giám đốc Đỗ Lập Nghiệp
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Liêm
Phó Tổng giám đốc Dương Thị Kim Hương
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Vỹ
Phó Tổng giám đốc Phạm Nguyễn Thế Phong
Phó Tổng giám đốc Trần Minh Cảnh
Giám đốc tài chính Nguyễn Văn Dương
Giám đốc kinh doanh Doãn Chí Thiên
Giám đốc kinh doanh Doãn Chí Thanh
Kế toán trưởng Nguyễn Hà Thu Diễm
Đại diện công bố thông tin Trần Minh Cảnh