• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.056,33 +2,04/+0,19%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.056,33   +2,04/+0,19%  |   HNX-INDEX   205,59   -0,17/-0,08%  |   UPCOM-INDEX   76,73   +1,15/+1,52%  |   VN30   1.061,45   +2,63/+0,25%  |   HNX30   366,12   +1,46/+0,40%
29 Tháng Ba 2023 10:43:40 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 29/03/2023
3:05:02 CH
31,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-1,26%)
Tham chiếu
31,65
Mở cửa
31,65
Cao nhất
31,75
Thấp nhất
31,00
Khối lượng
878.400
KLTB 10 ngày
911.290
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
29/03/2023 53.878.449 21.400 65.500 -44.100 670.740 2.045.260 -1.374.520
28/03/2023 53.859.849 151.100 3.200 147.900 4.781.800 101.190 4.680.610
27/03/2023 54.010.899 30.600 67.900 -37.300 945.960 2.100.330 -1.154.370
24/03/2023 54.041.499 100.200 40.000 60.200 3.076.080 1.241.180 1.834.900
23/03/2023 54.140.199 22.700 50 22.650 683.860 1.490 682.370
22/03/2023 54.160.699 0 0 0 0 0 0
21/03/2023 54.160.699 20.700 1.500 19.200 620.970 45.450 575.520
20/03/2023 54.181.399 18.400 2.200 16.200 563.960 67.430 496.530
17/03/2023 54.186.460 0 0 0 0 0 0
16/03/2023 54.183.960 83.600 0 83.600 2.582.280 0 2.582.280
15/03/2023 54.245.860 0 13.339 -13.339 0 420.180 -420.180
14/03/2023 54.235.760 54.600 2.500 52.100 1.707.500 78.760 1.628.740
13/03/2023 54.279.460 265.100 21.700 243.400 8.502.000 694.910 7.807.090
10/03/2023 54.543.060 2.200 10.100 -7.900 69.890 326.530 -256.640
09/03/2023 54.525.560 16.400 10.900 5.500 518.500 345.120 173.380
08/03/2023 54.503.660 8.900 1.500 7.400 277.400 45.000 232.400
07/03/2023 54.497.460 184.700 19.700 165.000 5.563.300 596.340 4.966.960
06/03/2023 54.642.760 2.300 38.300 -36.000 69.940 1.173.090 -1.103.150
03/03/2023 54.645.039 30.000 15.100 14.900 926.180 466.090 460.090
02/03/2023 54.637.839 72.300 39.400 32.900 2.286.580 1.240.030 1.046.550