• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 8:12:41 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
47,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,05 (+6,93%)
Tham chiếu
44,00
Mở cửa
44,60
Cao nhất
47,05
Thấp nhất
44,10
Khối lượng
1.376.200
KLTB 10 ngày
1.629.620
Cao nhất 52 tuần
51,00
Thấp nhất 52 tuần
23,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
25/05/2022 59.477.852 20.000 4.300 15.700 906.810 202.100 704.710
24/05/2022 59.424.152 158.800 7.400 151.400 6.925.310 321.810 6.603.500
23/05/2022 59.574.352 35.200 7.300 27.900 1.487.040 304.860 1.182.180
20/05/2022 59.385.352 20.900 73.700 -52.800 869.140 3.078.120 -2.208.980
19/05/2022 59.298.752 44.700 8.600 36.100 1.835.190 364.030 1.471.160
18/05/2022 59.302.752 20.600 224.200 -203.600 865.530 9.543.960 -8.678.430
17/05/2022 59.310.352 118.900 107.500 11.400 4.425.650 4.196.750 228.900
16/05/2022 59.256.452 22.000 40.700 -18.700 859.500 1.596.930 -737.430
13/05/2022 59.240.452 82.300 13.000 69.300 3.484.910 548.250 2.936.660
12/05/2022 59.300.352 120.600 172.800 -52.200 5.557.960 7.806.480 -2.248.520
11/05/2022 59.376.652 42.300 38.000 4.300 2.063.040 1.862.340 200.700
10/05/2022 59.415.952 37.200 22.400 14.800 1.674.440 1.052.820 621.620
09/05/2022 59.415.852 275.900 44.300 231.600 13.089.520 2.151.460 10.938.060
06/05/2022 59.689.052 68.400 3.000 65.400 3.164.500 141.000 3.023.500
05/05/2022 59.692.952 17.200 37.300 -20.100 787.240 1.729.700 -942.460
04/05/2022 59.610.852 82.900 2.700 80.200 4.002.690 129.240 3.873.450
29/04/2022 59.647.152 22.500 64.500 -42.000 1.022.690 2.900.510 -1.877.820
28/04/2022 59.663.752 1.100 99.300 -98.200 46.640 4.258.110 -4.211.470
27/04/2022 59.655.952 42.400 46.600 -4.200 1.703.510 1.894.150 -190.640
26/04/2022 59.650.052 100.800 5.900 94.900 3.867.540 229.160 3.638.380