• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 12:11:07 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
38,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,85 (-6,92%)
Tham chiếu
41,20
Mở cửa
41,90
Cao nhất
42,45
Thấp nhất
38,35
Khối lượng
918.500
KLTB 10 ngày
1.108.030
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
27,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
29/09/2022 58.753.504 0 300 -300 0 12.560 -12.560
28/09/2022 58.753.504 3.300 0 3.300 140.910 0 140.910
27/09/2022 58.749.204 5.800 0 5.800 249.360 0 249.360
26/09/2022 58.755.004 21.500 0 21.500 896.400 0 896.400
23/09/2022 58.776.277 0 7.600 -7.600 0 348.830 -348.830
22/09/2022 58.776.277 0 0 0 0 0 0
21/09/2022 58.756.677 0 227 -227 0 9.920 -9.920
20/09/2022 58.756.677 31.900 0 31.900 1.424.660 0 1.424.660
19/09/2022 58.788.577 30.000 19.600 10.400 1.401.990 918.890 483.100
16/09/2022 58.760.277 0 0 0 0 0 0
15/09/2022 58.734.977 0 0 0 0 0 0
14/09/2022 58.734.717 25.335 58.300 -32.965 1.264.250 2.921.280 -1.657.030
13/09/2022 58.760.052 0 25.300 -25.300 0 1.281.970 -1.281.970
12/09/2022 58.760.052 0 260 -260 0 13.220 -13.220
09/09/2022 58.734.952 50.000 0 50.000 2.495.280 0 2.495.280
08/09/2022 58.740.452 4.200 0 4.200 209.770 0 209.770
07/09/2022 58.727.352 0 25.100 -25.100 0 1.309.960 -1.309.960
06/09/2022 58.705.752 0 44.500 -44.500 0 2.402.920 -2.402.920
05/09/2022 58.705.752 200 17.300 -17.100 10.980 936.670 -925.690
31/08/2022 58.705.952 45.700 21.600 24.100 2.405.910 1.143.340 1.262.570