• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 9:00:49 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
35,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,40%)
Tham chiếu
35,70
Mở cửa
35,70
Cao nhất
35,70
Thấp nhất
34,70
Khối lượng
703.400
KLTB 10 ngày
935.940
Cao nhất 52 tuần
39,60
Thấp nhất 52 tuần
17,35
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
26/11/2021 60.497.905 56.200 32.100 24.100 1.984.790 1.130.370 854.420
25/11/2021 60.553.365 1.000 54.200 -53.200 36.100 1.944.430 -1.908.330
24/11/2021 60.544.265 0 13.100 -13.100 0 483.020 -483.020
23/11/2021 60.501.265 48.700 800 47.900 1.754.500 27.560 1.726.940
22/11/2021 60.515.065 3.200 10.100 -6.900 110.090 345.390 -235.300
19/11/2021 60.517.570 34.900 43.000 -8.100 1.211.764 1.493.004 -281.240
18/11/2021 60.540.965 19.700 34.900 -15.200 721.940 1.266.070 -544.130
17/11/2021 60.528.365 27.100 700 26.400 1.016.020 25.970 990.050
16/11/2021 60.526.865 29.600 11.500 18.100 1.095.030 419.260 675.770
15/11/2021 60.556.465 1.100 32.300 -31.200 42.000 1.226.745 -1.184.745
12/11/2021 60.557.565 4.200 28.600 -24.400 162.950 1.094.120 -931.170
11/11/2021 60.545.465 88.200 0 88.200 3.389.530 0 3.389.530
10/11/2021 60.626.770 44.700 0 44.700 1.689.762 0 1.689.762
09/11/2021 60.654.270 6.600 16.300 -9.700 247.261 610.660 -363.399
08/11/2021 60.656.565 50.600 6.900 43.700 1.925.400 262.140 1.663.260
05/11/2021 60.689.365 42.400 17.200 25.200 1.621.900 652.800 969.100
04/11/2021 60.731.565 32.700 4.300 28.400 1.161.670 156.480 1.005.190
03/11/2021 60.755.065 18.100 17.800 300 647.520 625.420 22.100
02/11/2021 60.767.965 6.000 200 5.800 210.900 7.150 203.750
01/11/2021 60.768.865 14.500 9.200 5.300 528.190 325.940 202.250