• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,15 +6,82/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,15   +6,82/+0,65%  |   HNX-INDEX   206,64   +1,05/+0,51%  |   UPCOM-INDEX   76,56   -0,17/-0,22%  |   VN30   1.070,10   +8,65/+0,81%  |   HNX30   369,87   +3,75/+1,02%
30 Tháng Ba 2023 12:55:10 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
12:55:01 CH
30,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,96%)
Tham chiếu
31,25
Mở cửa
31,65
Cao nhất
31,65
Thấp nhất
30,90
Khối lượng
638.700
KLTB 10 ngày
878.090
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/03/2023 -0,30/-0,96% 31,65 31,65 30,90 30,95 31,19 30,95 638.700
29/03/2023 -0,40/-1,26% 31,65 31,75 31,00 31,25 31,26 31,25 878.400
28/03/2023 +0,75/+2,43% 31,10 31,90 31,10 31,65 31,61 31,65 1.763.100
27/03/2023 -0,05/-0,16% 30,95 31,25 30,75 30,90 30,89 30,90 645.100
24/03/2023 +0,75/+2,48% 30,40 31,20 30,30 30,95 30,83 30,95 1.565.400
23/03/2023 +0,15/+0,50% 29,85 30,50 29,75 30,20 30,15 30,20 510.900
22/03/2023 -0,05/-0,17% 30,55 30,55 30,00 30,05 30,26 30,05 574.600
21/03/2023 +0,10/+0,33% 30,30 30,60 29,65 30,10 30,07 30,10 638.500
20/03/2023 -0,50/-1,64% 30,25 30,90 29,80 30,00 30,28 30,00 969.200
17/03/2023 -0,05/-0,16% 31,20 31,20 30,25 30,50 30,56 30,50 597.000
16/03/2023 -0,95/-3,02% 31,30 31,30 30,45 30,55 30,79 30,55 970.700
15/03/2023 +1,20/+3,96% 31,10 31,80 30,75 31,50 31,29 31,50 701.500
14/03/2023 -1,45/-4,57% 32,00 32,00 30,00 30,30 30,57 30,30 1.578.000
13/03/2023 -0,40/-1,24% 31,60 32,40 31,35 31,75 31,83 31,75 1.050.600
10/03/2023 +0,60/+1,90% 31,45 32,65 31,05 32,15 32,16 32,15 1.983.300
09/03/2023 -0,10/-0,32% 31,95 31,95 31,40 31,55 31,65 31,55 1.006.700
08/03/2023 +1,30/+4,28% 30,00 31,65 29,80 31,65 30,79 31,65 1.420.600
07/03/2023 +0,45/+1,51% 30,00 30,70 29,85 30,35 30,18 30,35 1.058.100
06/03/2023 -0,40/-1,32% 30,90 31,00 29,90 29,90 30,39 29,90 773.300
03/03/2023 -0,50/-1,62% 30,80 31,30 30,30 30,30 30,78 30,30 992.000