• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 6:46:00 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
29,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+3,20%)
Tham chiếu
28,10
Mở cửa
28,10
Cao nhất
29,20
Thấp nhất
28,10
Khối lượng
252.100
KLTB 10 ngày
451.030
Cao nhất 52 tuần
39,60
Thấp nhất 52 tuần
17,35
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
19/01/2022 +0,90/+3,20% 28,10 29,20 28,10 29,00 28,84 29,00 252.100
18/01/2022 -0,30/-1,06% 28,25 29,00 27,90 28,10 28,33 28,10 235.400
17/01/2022 -1,90/-6,27% 30,35 30,80 28,20 28,40 29,25 28,40 375.500
14/01/2022 -0,10/-0,33% 29,10 30,30 29,05 30,30 29,99 30,30 255.800
13/01/2022 -0,75/-2,41% 31,50 31,50 30,00 30,40 30,49 30,40 500.400
12/01/2022 -0,85/-2,66% 31,30 32,20 30,00 31,15 31,13 31,15 546.400
11/01/2022 -1,45/-4,33% 33,45 33,45 32,00 32,00 32,84 32,00 786.200
10/01/2022 -1,85/-5,24% 35,30 35,35 33,30 33,45 34,15 33,45 594.800
07/01/2022 -0,10/-0,28% 35,50 35,80 35,00 35,30 35,27 35,30 538.400
06/01/2022 -0,45/-1,26% 36,00 36,30 35,20 35,40 35,73 35,40 665.300
05/01/2022 +1,75/+5,13% 34,15 36,30 33,65 35,85 35,14 35,85 936.900
04/01/2022 +0,80/+2,40% 34,15 34,50 33,60 34,10 34,06 34,10 333.300
31/12/2021 +0,15/+0,45% 33,15 33,50 33,05 33,30 33,23 33,30 290.700
30/12/2021 -0,35/-1,04% 33,50 33,60 33,05 33,15 33,24 33,15 411.000
29/12/2021 -0,60/-1,76% 33,95 34,00 33,35 33,50 33,58 33,50 501.000
28/12/2021 -0,30/-0,87% 34,40 34,60 33,95 34,10 34,18 34,10 507.700
27/12/2021 +0,30/+0,88% 34,10 34,80 33,80 34,40 34,13 34,40 263.400
24/12/2021 +0,10/+0,29% 34,00 34,80 33,55 34,10 34,25 34,10 525.700
23/12/2021 -2,00/-5,56% 35,60 35,90 34,00 34,00 34,55 34,00 1.138.300
22/12/2021 -0,70/-1,91% 36,70 36,80 35,70 36,00 36,20 36,00 692.300