• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:01:27 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
39,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,85 (+2,22%)
Tham chiếu
38,35
Mở cửa
38,35
Cao nhất
39,20
Thấp nhất
36,00
Khối lượng
1.755.599
KLTB 10 ngày
1.083.140
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
27,00
ANV - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
23/09/2022 Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh Đăng ký bán 4.990.000 Biểu đồ
09/08/2022 Đỗ Lập Nghiệp Chủ tịch HĐQT Bán 450.000 Biểu đồ
15/07/2022 Đỗ Lập Nghiệp Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 450.000 Biểu đồ
27/04/2022 Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh Bán 3.010.000 Biểu đồ
18/04/2022 Doãn Quốc Hội --- Bán 20.000 Biểu đồ
07/04/2022 Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh Đăng ký bán 3.000.000 Biểu đồ
31/03/2022 Doãn Quốc Hội --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
15/03/2022 Doãn Hải Phượng --- Bán 50.100 Biểu đồ
11/03/2022 Trần Minh Cảnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
08/03/2022 Doãn Hải Phượng --- Đăng ký bán 50.100 Biểu đồ
09/02/2022 Nguyễn Thị Minh Thành --- Bán 0 Biểu đồ
09/02/2022 Doãn Quốc Hội --- Bán 0 Biểu đồ
11/01/2022 Nguyễn Thị Minh Thành --- Đăng ký bán 1.400 Biểu đồ
11/01/2022 Doãn Quốc Hội --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
11/12/2021 Doãn Quốc Hội --- Bán 0 Biểu đồ
11/12/2021 Trần Minh Cảnh Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
12/11/2021 Trần Minh Cảnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
12/11/2021 Doãn Quốc Hội --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
14/07/2021 Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh Bán 5.000.000 Biểu đồ
15/06/2021 Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh Đăng ký bán 5.000.000 Biểu đồ