• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 12:38:24 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
30,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,66%)
Tham chiếu
30,40
Mở cửa
30,40
Cao nhất
31,00
Thấp nhất
30,10
Khối lượng
470.300
KLTB 10 ngày
943.740
Cao nhất 52 tuần
34,80
Thấp nhất 52 tuần
17,35
ANV - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
14/07/2021 Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh Bán 5.000.000 Biểu đồ
15/06/2021 Doãn Chí Thiên Giám đốc kinh doanh Đăng ký bán 5.000.000 Biểu đồ
21/05/2021 Dương Thị Kim Loan --- Bán 3.000 Biểu đồ
21/05/2021 Dương Thị Kim Loan --- Bán 54.100 Biểu đồ
20/05/2021 Dương Thị Kim Loan --- Bán 2.000 Biểu đồ
19/05/2021 Dương Thị Kim Loan --- Đăng ký bán 54.100 Biểu đồ
09/04/2021 Phạm Thị Thống Nhứt --- Bán 6.000 Biểu đồ
06/04/2021 Phạm Thị Thống Nhứt --- Mua 6.000 Biểu đồ
23/01/2021 Dương Minh Phong Trưởng ban kiểm toán nội bộ Bán 20.000 Biểu đồ
28/12/2020 Dương Minh Phong Trưởng ban kiểm toán nội bộ Đăng ký bán 20.444 Biểu đồ
13/05/2020 Doãn Tới Tổng giám đốc Mua 4.500.000 Biểu đồ
29/04/2020 Doãn Tới Tổng giám đốc Đăng ký mua 4.500.000 Biểu đồ
06/01/2020 Doãn Tới Tổng giám đốc Mua 2.800.000 Biểu đồ
16/12/2019 Doãn Tới Tổng giám đốc Đăng ký mua 2.800.000 Biểu đồ
23/10/2019 Doãn Tới Tổng giám đốc Mua 2.600.000 Biểu đồ
03/10/2019 Nguyễn Văn Vỹ Phó Tổng giám đốc Bán 353.500 Biểu đồ
24/09/2019 Doãn Tới Tổng giám đốc Đăng ký mua 2.600.000 Biểu đồ
19/09/2019 Nguyễn Văn Vỹ Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 353.500 Biểu đồ
22/07/2019 CTCP Nam Việt --- Mua 17.000 Biểu đồ
22/07/2019 CTCP Nam Việt --- Đăng ký mua 17.000 Biểu đồ