• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.056,33 +2,04/+0,19%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.056,33   +2,04/+0,19%  |   HNX-INDEX   205,59   -0,17/-0,08%  |   UPCOM-INDEX   76,73   +1,15/+1,52%  |   VN30   1.061,45   +2,63/+0,25%  |   HNX30   366,12   +1,46/+0,40%
29 Tháng Ba 2023 11:34:14 CH - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 29/03/2023
3:05:02 CH
31,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-1,26%)
Tham chiếu
31,65
Mở cửa
31,65
Cao nhất
31,75
Thấp nhất
31,00
Khối lượng
878.400
KLTB 10 ngày
911.290
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Giá đóng cửa ngày 05/06/2019
28,30 -0,20/-0,70%
Mở cửa 29,00
Cao nhất 29,20
Thấp nhất 28,15
Khối lượng 638.220
Giá điều chỉnh 23,71
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
05/06/2019 -0,20 / -0,70% 29,00 29,20 28,15 28,30 28,70 23,71 638.220
04/06/2019 +0,30 / +1,06% 28,40 29,00 28,40 28,50 28,59 23,87 554.560
03/06/2019 -1,75 / -5,84% 29,50 29,50 28,20 28,20 28,75 23,62 1.124.000
31/05/2019 -2,25 / -6,99% 32,20 32,50 29,95 29,95 30,78 25,09 1.441.090
30/05/2019 +0,40 / +1,26% 31,60 32,40 31,05 32,20 31,70 26,97 951.410
29/05/2019 -1,10 / -3,34% 32,80 32,80 31,80 31,80 32,31 26,64 835.010
28/05/2019 +0,30 / +0,92% 32,60 32,90 31,70 32,90 32,29 27,56 1.030.750
27/05/2019 +0,80 / +2,52% 31,80 32,60 31,80 32,60 32,29 27,31 718.830
24/05/2019 -0,05 / -0,16% 32,00 32,60 31,70 31,80 32,23 26,64 993.500
23/05/2019 +2,05 / +6,88% 30,00 31,85 29,90 31,85 31,00 26,68 1.213.510
22/05/2019 +0,25 / +0,85% 29,60 29,90 29,05 29,80 29,52 24,96 529.410
21/05/2019 -1,00 / -3,27% 30,80 30,85 29,55 29,55 30,12 24,75 865.470
20/05/2019 +0,55 / +1,83% 29,95 30,65 29,60 30,55 30,31 25,59 759.450
17/05/2019 -1,05 / -3,38% 31,05 31,40 30,00 30,00 30,79 25,13 1.044.370
16/05/2019 +0,60 / +1,97% 30,50 31,45 30,45 31,05 31,08 26,01 1.114.260
15/05/2019 +0,15 / +0,50% 30,50 30,60 30,15 30,45 30,35 25,51 689.040
14/05/2019 +0,20 / +0,66% 29,90 30,70 29,50 30,30 30,00 25,38 830.350
13/05/2019 +0,10 / +0,33% 30,20 30,85 29,70 30,10 30,32 25,21 986.440
10/05/2019 +1,80 / +6,38% 28,20 30,00 28,05 30,00 29,04 25,13 1.140.670
09/05/2019 -0,20 / -0,70% 28,50 28,70 28,20 28,20 28,47 23,62 636.230
08/05/2019 +0,25 / +0,89% 27,80 28,40 27,60 28,40 28,02 23,79 464.700
07/05/2019 +0,15 / +0,54% 28,10 28,35 27,80 28,15 28,12 23,58 478.840
06/05/2019 +1,05 / +3,90% 26,70 28,00 26,30 28,00 27,48 23,46 1.258.590
03/05/2019 +0,65 / +2,47% 26,30 27,20 26,30 26,95 26,83 22,58 1.181.260
02/05/2019 0,00 / 0,00% 26,60 26,60 26,05 26,30 26,33 22,03 412.540
26/04/2019 +0,60 / +2,33% 25,60 26,30 25,20 26,30 25,66 22,03 541.240
25/04/2019 -0,50 / -1,91% 26,15 26,40 25,70 25,70 26,01 21,53 376.500
24/04/2019 -0,15 / -0,57% 26,35 26,60 25,95 26,20 26,19 21,95 354.440
23/04/2019 -0,05 / -0,19% 26,40 26,60 26,30 26,35 26,44 22,07 234.680
22/04/2019 -0,20 / -0,75% 26,65 26,90 26,40 26,40 26,62 22,12 294.390