• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.056,33 +2,04/+0,19%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.056,33   +2,04/+0,19%  |   HNX-INDEX   205,59   -0,17/-0,08%  |   UPCOM-INDEX   76,73   +1,15/+1,52%  |   VN30   1.061,45   +2,63/+0,25%  |   HNX30   366,12   +1,46/+0,40%
30 Tháng Ba 2023 12:18:53 SA - Mở cửa
CTCP Nam Việt (ANV : HOSE)
Cập nhật ngày 29/03/2023
3:05:02 CH
31,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-1,26%)
Tham chiếu
31,65
Mở cửa
31,65
Cao nhất
31,75
Thấp nhất
31,00
Khối lượng
878.400
KLTB 10 ngày
911.290
Cao nhất 52 tuần
65,00
Thấp nhất 52 tuần
15,00
Giá đóng cửa ngày 08/08/2019
25,40 +0,20/+0,79%
Mở cửa 25,50
Cao nhất 25,50
Thấp nhất 25,20
Khối lượng 395.640
Giá điều chỉnh 21,52
Giá quá khứ của ANV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
08/08/2019 +0,20 / +0,79% 25,50 25,50 25,20 25,40 25,34 21,52 395.640
07/08/2019 +1,00 / +4,13% 24,40 25,25 24,25 25,20 24,81 21,35 577.920
06/08/2019 -1,60 / -6,20% 25,40 25,50 24,20 24,20 24,65 20,50 737.490
05/08/2019 -0,40 / -1,53% 26,20 26,25 25,70 25,80 25,95 21,86 697.560
02/08/2019 0,00 / 0,00% 26,00 26,30 25,80 26,20 26,13 22,20 590.470
01/08/2019 +0,05 / +0,19% 26,15 26,40 26,00 26,20 26,22 22,20 475.060
31/07/2019 -0,05 / -0,19% 26,30 26,35 26,10 26,15 26,20 22,16 579.310
30/07/2019 -0,45 / -1,69% 26,65 26,80 26,00 26,20 26,40 22,20 770.480
29/07/2019 -0,15 / -0,56% 26,80 26,90 26,50 26,65 26,60 22,58 620.710
26/07/2019 0,00 / 0,00% 26,80 27,10 26,70 26,80 26,81 22,71 436.380
25/07/2019 +0,15 / +0,56% 26,65 27,10 26,40 26,80 26,77 22,71 650.220
24/07/2019 -0,30 / -1,11% 27,00 27,00 26,65 26,65 26,75 22,58 637.980
23/07/2019 0,00 / 0,00% 26,95 27,10 26,85 26,95 26,98 22,83 601.060
22/07/2019 -0,55 / -2,00% 27,30 27,30 26,80 26,95 26,95 22,83 695.590
19/07/2019 -0,35 / -1,26% 27,85 27,95 27,50 27,50 27,67 23,30 692.870
18/07/2019 -0,20 / -0,71% 28,05 28,05 27,70 27,85 27,90 23,60 630.840
17/07/2019 +0,55 / +2,00% 28,00 28,25 27,90 28,05 28,04 23,77 1.227.370
16/07/2019 +0,25 / +0,92% 27,25 27,50 26,75 27,50 27,20 23,30 833.090
15/07/2019 +0,30 / +1,11% 27,05 27,30 26,95 27,25 27,18 23,09 485.180
12/07/2019 +0,45 / +1,70% 26,65 27,05 26,50 26,95 26,76 22,83 490.440
11/07/2019 +0,10 / +0,38% 26,60 26,70 26,40 26,50 26,53 22,45 511.310
10/07/2019 -0,35 / -1,31% 26,80 26,90 26,40 26,40 26,58 22,37 717.600
09/07/2019 -0,35 / -1,29% 27,10 27,10 26,75 26,75 26,92 22,67 516.850
08/07/2019 -0,30 / -1,09% 27,40 27,40 27,00 27,10 27,10 22,96 424.030
05/07/2019 +0,70 / +2,62% 27,00 27,45 26,70 27,40 27,12 23,22 516.850
04/07/2019 -0,20 / -0,74% 26,90 27,30 26,60 26,70 26,83 22,62 530.880
03/07/2019 -0,20 / -0,74% 27,10 27,30 26,80 26,90 27,05 22,79 678.750
02/07/2019 -0,50 / -1,81% 27,60 27,70 27,00 27,10 27,23 22,96 589.710
01/07/2019 +0,10 / +0,36% 27,90 27,90 27,40 27,60 27,60 23,39 453.370
28/06/2019 0,00 / 0,00% 27,70 27,70 27,20 27,50 27,49 23,30 482.350